Steriliseringslagarna

Övning: nivå B

Lagstiftning har en viktig roll i vårt samhälle, för det första så avgör den ju vad olika aktörer får och inte får göra men den visar också på vilka normer och värderingar som lagstiftarna har.

Undersök

Under perioden 1935 till 1975 steriliserades drygt 63 000 svenskar, drygt hälften av dem under tvång. En överväldigande majoritet var kvinnor, över 90 procent. Det var två lagar som reglerade ingreppen, 1934 års steriliseringslag och 1941 års lag, som ersatte den första.

  • Undersök hur en sterilisering faktiskt gick till under denna tid, både vad gällde det byråkratiska handläggandet och själva ingreppet.
  • Undersök och jämför de svenska steriliseringslagarna från 1934 och 1941 samt den tyska från 1933 utifrån följande:
  • Vilka allmänna bestämmelser kring steriliseringar innehöll lagarna?
  • Vem kunde steriliseras? Vilka var indikatorerna för sterilisering?
  • Kunde människor tvångssteriliseras? Hur skulle detta i så fall gå till?

Hur såg 1975 års steriliseringslag ut och hur ser lagen ut idag? Undersök dem utifrån samma fyra frågor som ovan.

Diskutera

En stor andel av de tvångssteriliserade var kvinnor. Varför tror du att det var så?

Undersök detta genom att läsa några slutsatser från forskare och journalister. Jämför deras resonemang med era och reflektera över likheter och skillnader.