Statens institut för rasbiologi

Övning: nivå B

År 1922 bildas i Uppsala världens första statliga rasbiologiska institut. Dess förste chef blir Herman Lundborg.

Brainstorm i helklass

Vad tänker ni på när ni hör begreppet rasbiologi?

Undersök

  • 1922 startade det rasbiologiska institutet sin verksamhet. Hur fattades beslutet om att detta skulle ske?
  • Var de olika politiska partierna överens? Om inte, var gick skiljelinjen?
  • Vilket var syftet med institutet, vad skulle de göra?
  • Dess första chef var Herman Lundborg. Sammanfatta hans idéer.
  • Vilket arbete utfördes på institutet under Lundborgs tid? Vad kom man fram till?
  • Hur såg det ut i andra länder; hade de också rasbiologiska institut eller var det här det enda i världen?
  • 1936 fick institutet en ny chef, Gunnar Dahlberg. Sammanfatta hans idéer. Hur förändrades institutets arbete i och med honom?

Analysera/reflektera

  • Varför bildades Rasbiologiska institutet just 1922?
  • Vilken betydelse fick institutet för sin samtid och för de följande årtiondena? Har det någon betydelse idag?

Gör en jämförande undersökning

Jämför vilket genomslag, vilken betydelse och vilka konsekvenser rasbiologin fick i Sverige, USA, Tyskland och Storbritannien. Analysera skillnaderna och dra dina egna slutsatser.

Redovisa i form av en skriftlig rapport.