Samhället måste skyddas!

Övning: Nivå B

Under 1920- och 1930-talen presenterades ett budskap om att folkstammen höll på att försämras och att vi i Sverige måste arbeta aktivt för att förhindra detta. Det talades om ”degenerationsfaran”.

Undersök

 • Hur presenterades ”degenerationsfaran”?
 • Vilka bevis fanns för denna ”fara”?
 • Gick den att räkna fram i siffror; vilket var tillvägagångssättet?
 • Vilka grupper riktade man in sig på?
 • Vilka metoder föreslogs?

Analysera

Varför framställdes saken på detta sätt, som ett hot mot samhället, som därför måste skyddas?

Ett sätt att hålla kontroll på den svenska befolkningens sammansättning var att reglera vem som fick invandra till Sverige. Fram till 1954 var det till exempel förbjudet för romer att invandra.

Undersök den svenska lagstiftningen på området från mitten av 1800-talet fram till idag

 • Vilka begränsningar fanns i lagstiftningen? Mot vilka grupper?
 • Varför var det just dessa grupper som skulle utestängas?
 • Är romer den senaste gruppen och hur motiveras det i så fall?
 • Vilka begränsningar för invandring finns idag?

Diskutera

 • Invandring borde inte regleras, utan det bör vara fritt för människor att söka sig och bosätta sig där de vill.

Gunnar och Alva Myrdal var två inflytelserika personer under en lång period på 1900-talet.

Undersök

 • Vilka var de? Vad gjorde de? Gör en snabb inläsning, förslagsvis i något uppslagsverk

De ansåg också att det fanns problem i den svenska befolkningen. År 1934 gav de ut boken Kris i befolkningsfrågan. I den ställde de bland annat en prognos som visade att uppemot en miljon svenskar skulle ha svårt att klara sig i den moderna världen och dess hårda konkurrens.

Undersök

 • Vilken kris när det gällde den svenska befolkningen var det främst de såg?
 • Man kan säga att de hade ett socialt fokus och inte ett biologiskt. Vad innebär det?
 • Hur ställdes prognoser som den som återges ovan?
 • Hur ställde man prognosen som återges ovan?
 • Vilka var orsakerna och vilka skulle konsekvenserna bli?
 • Hur underbyggde de sina resultat?
 • Vilka metoder föreslog de?
 • Vilka grupper riktade de in sig på?
 • Fokus på makarna Myrdals syn på problemet, fokus på sociala problem, ej biologiska

Diskutera

Ska statsmakten reglera befolkningen på något sätt och i så fall hur?