Förlåt!

Övning: nivå A

Många statsmakter har under historiens gång begått övergrepp av olika slag mot sin egen befolkning. Ibland tror de som agerar att de gör något bra för samhället och individen, som i slutänden får ett motsatt resultat. Tvångssteriliseringarna i Sverige är exempel på det.

Diskutera

  • Om en stat begått övergrepp mot en del av sin befolkning, bör den då ersätta de drabbade med ett ekonomiskt skadestånd?
  • Om ni svarat ja på någon av frågorna ovan, tycker ni att det bör finnas någon preskriptionstid för dessa handlingar och hur lång ska den i så fall vara?
Övning: nivå B

Undersök

Tvångssteriliseringarna aktualiserades i slutet av 1990-talet i och med forskaren Maija Runcis avhandling Steriliseringar i folkhemmet och journalisten Maciej Zarembas artiklar i DN.

Läs och sammanfatta någon av Zarembas artiklar från 1997 och vad han säger om steriliseringarnas orsaker och konsekvenser. Hur ser han på ansvarsfrågan?

Detta ledde så småningom till en statlig utredning och till att den svenska regeringen bad de drabbade om ursäkt, och det blev möjligt att få ett ekonomiskt skadestånd.

Undersök hur ursäkten och skadeståndet konkret såg ut och fungerade?

Redovisa

Välj en av följande två frågor, undersök, ta ställning och argumentera för din sak.

  • Vem hade huvudansvaret för tvångssteriliseringarna och kan någon fortfarande ställas till svars?
  • Vad är din uppfattning om de åtgärder regeringen beslutade om under slutet av 1990- och början av 2000-talet?

Redovisa i form av en debattartikel. Hur man skriver sådana finns det instruktioner om på webben. Om ni har en skoltidning kan artikeln publiceras där.