De ”godas” eller ”ondas” tjänst?

Övning: Nivå B

Många av de forskare som tjänstgjorde åt den nazistiska regimen straffades efter kriget, men långt ifrån alla. En av rättegångarna i Nürnberg behandlade specifikt de som på olika sätt deltagit i medicinska experiment.

Utgå från bilden ovan och gör en bildanalys utifrån instruktionen som finns i detta material.

Bilda en grupp och presentera vad ni kom fram till i analysen. Resonera om likheter och skillnader i era analyser.

Undersök

En framstående forskare i Nazityskland var mannen på bilden som ni just analyserat, Otmar Freiherr von Verschuer. Han var biolog och inriktad på undersökningar av tvillingar. Försök att få en bild av hans forskning utifrån följande frågor:

  • Vilka var hans huvudsakliga studieområden, vilka frågor sökte han svar på?
  • Vilka metoder använde han?
  • Vilka resultat presenterade han och vilka konsekvenser kunde de få?
  • Undersök frågorna ovan med tidsperspektivet innan, under och efter kriget
  • Hur behandlades han efter kriget? Hur ser du på det, rätt eller fel?
  • Undersök den Nürnbergrättegång som dömde forskare m.fl. Enligt vilka principer åtalades och dömdes de anklagade?
  • Bedrivs det tvillingforskning idag? I så fall vilken typ av forskning och varför?