Vem var Carrie Buck?

Övning: nivå B

”Det är bättre för hela världen om vi, istället för att avrätta degenererad avkomma för brottslighet eller låta dem svälta ihjäl av ren idioti, kan låta samhället sätta stopp för dem som är uppenbart olämpliga att föröka sig. Samma princip som fordrar obligatoriska vaccineringar kan tillämpas också när det gäller att kapa äggstockar. Tre generationer av imbeciller räcker.”

Detta citat kommer från något som domare Oliver Wendell Holmes skrev i maj 1927 angående fallet Carrie Buck.

Diskutera

Vad är innebörden i citatet från domare Holmes? Vilka konsekvenser får hans åsikter? Hur reagerar ni på citatet?

Undersök

Undersök fallet Carrie Buck. Vad hände och varför blev det så betydelsefullt?