Vad har gjort mig till den jag är?

Övning: nivå A

Den huvudsakliga skiljelinjen när det gäller att besvara frågan i rubriken kan gå mellan arv och miljö, mellan en huvudsakligen biologisk och en i huvudsak sociologisk förklaringsmodell.

Arbete enskilt

Fundera över följande frågeställningar och skriv ned dina svar:

Om du skulle göra ett snabbt överslag, hur stor del av den du nu är har med arv respektive miljö att göra? Tänk inre kvaliteter som beteende och karaktär, inte yttre.
Lyft fram någon inre kvalitet som är du och som du är övertygad om har med arv respektive miljö att göra. Motivera och ge konkreta exempel!

Arbeta i grupp

Redovisa vad ni kom fram till ovan. Diskutera likheter och skillnader i era svar.

Diskutera följande:

Vilka är skillnaderna mellan ett samhälle som domineras av och bygger på idén att människan är en biologisk produkt, respektive ett samhälle som domineras av och är bygger på idén att människan är en social produkt?
I vilket av dessa samhällen skulle ni helst vilja leva?

Övning: nivå B

Undersök

Hur ser forskningen på påverkan av arv och miljö idag? Undersök teorier om socialisering kontra teorier om människan med medfödda utvecklingskvaliteter.

Dra utifrån detta dina egna slutsatser och argumentera för dem.

Redovisa i form av en PM