Ska alla ha rätt?

Övning: nivå A

Tanken med övningen är att reflektera över vem som ska bestämma, vilka resurser som ska läggas ned på individens önskemål om sitt liv.

Diskutera

  • Ska alla ha rätt att utbilda sig till vad de vill oavsett förutsättningar?
  • Ska alla ha rätt att arbeta med det de vill oavsett förutsättningar?
  • Om inte, vilka begränsningar ska finnas?
  • Om ja, hur ska det lösas, hur ska det organiseras? Vem ska ansvara för eventuellt stöd, kostnader och liknande?

Diskutera

  • Ska alla ha rätt att få barn?
  • Om ja, hur ska det konkret fungera?
  • Om nej, i vilka fall och vem ska bestämma?