Hur kommer det att se ut?

Övning: nivå A

Övningen är ett sätt att försöka spåra hur ”normalt” vi tänker kring våra liv. Viktigt att klassen gör de olika delarna för sig och inte får hela övningen på en gång.

Arbeta enskilt

Tänk dig att du någon gång i framtiden får ett barn. Hur kommer barnet att se ut? Hur kommer det att vara, bete sig och vad kommer ditt barn att göra?

Skriv ned ditt svar.

Arbeta i grupp

Läs upp era tankar för varandra. Diskutera eventuella skillnader och vad de kan bero på. Är era berättelser mer lika än olika?  I så fall, vad beror det på?

Kan era tänkta barn definieras som ”normala”?

Arbeta i helklass

Låt alla grupper redogöra för sina diskussioner och reflektera i helklass

Avslutande diskussion

I grupp eller i hela klassen

  • Hur ”normala” är era barn? Vilka konsekvenser kan det få att vi har ett begrepp som ”normal”?
  • Om det gick och ni fick möjlighet att ”förbättra” ert barn på något sätt innan det föddes, skulle ni då göra det?
    - Om ja, varför?
    - Om nej, varför inte?