Får jag teckna försäkring?

Övning: nivå B

När en försäkring tecknas så är det ett slags avtal mellan en individ och försäkringsbolaget. Försäkringsbolag har idag rätt att fråga om sjukdomar, läsa medicinska journaler m.m. Ska det innebära att vi måste lämna ut uppgifter om till exempel gentest? Eller att vi måste göra ett test för att kunna få en försäkring om bolaget kräver det? Redan idag har t.ex. anlagsbärare för Huntingtons sjukdom nekats försäkringar.

Undersök

  • Vilka bestämmelser gäller kring genetisk information och tecknande av avtal av olika slag? Får t.ex. din arbetsgivare kräva undersökningar av olika slag?
  • Vem får inte teckna en livförsäkring?
  • Vilka undantag finns när man tecknat en livförsäkring?
  • Vilka blir konsekvenserna om vissa utesluts från att teckna försäkringar?

Diskutera

  • Vad anser ni om detta?

Tips till övningen:

  • Undersök olika försäkringsbolags webbplatser