Det bästa exemplaret

Övning: nivå A

Att tävla om vem som är bäst är vanligt i vårt samhälle. Ibland är det prestationer som fäller avgörandet, ibland är det utseendet. Kan alla vinna dessa skönhetstävlingar idag eller är det bara vissa typer av människor med till exempel ”västerländska” drag som vinner.

Arbeta enskilt

Beskriv ett vackert manligt och ett vackert kvinnligt ansikte. Försök att göra det så detaljerat som möjligt. Skriv ned ditt svar

Arbeta i grupp

Läs upp vad ni kommit fram till. Gör utifrån detta en gemensam beskrivning av en vacker man och en vacker kvinna.

Jämför er beskrivning med människor som presenteras som vackra i populärkulturen. Resonera kring likheter och skillnader samt orsaker till detta.

Diskutera

Hur bestäms vad som är vackert?

Övning: nivå B

Undersök

På 1920-talet anordnade Stockholms Dagblad en skönhetstävling för att fastställa en svensk-germansk rastyp. En lång och blond cykelreparatör från Skövde vann.

  • Vad var bakgrunden till denna tävling?
  • Utifrån vilka kriterier korades vinnaren?
  • Vad var syftet med att bara vissa kunde vinna denna tävling?
  • Undersök vilka kriterier som bedöms i skönhetstävlingar idag. Kontakta någon arrangör för att få ta del av dem. Reflektera kring innehållet och kring eventuella likheter med 1920-talets tävling.

Resonera i helklass om vad som framkommit.