Att veta eller inte veta?

Övning: nivå A

Aldrig tidigare i historien har vi haft så stora möjligheter att påverka hur våra barn ska vara. Vi kan tidigt under graviditeten få veta kön, eventuella skador och sjukdomar m.m. Vi kan i vissa fall också behandla fostret innan förlossningen.

Arbeta enskilt

  • Om det vore möjligt och du skulle kunna välja hur ditt barn ska se ut och vara, vad skulle du då välja. Du får denna gång bara välja tre saker.
  • Varför valde du dessa tre?
  • Vilka faror med ser du med att få välja på detta sätt?

Skriv ned dina svar.

Arbeta i grupp

Redovisa vad ni kom fram till ovan. Diskutera likheter och skillnader.

Övning: nivå B

Undersök

Det finns de som vill likställa ras- och arvshygienen med dagens fosterdiagnostik. Det  finns också de som anser att det är två helt olika saker.

  • Undersök dagens fosterdiagnostik med huvudfrågan om det kan ses som samma sak som rashygien/arvshygien

Du kan ha hjälp av att undersöka följande personers/organisationers syn i frågan:

  • Politiker från olika partier
  • Intresseorganisationer för sjuka och handikappade
  • Filosofen Torbjörn Tännsjö

Bilda dig en egen uppfattning, argumentera för den och underbygg argumenten med sådant som framkommit i undersökningen:

  • Därför är rashygien/arvshygien att likställa med fosterdiagnostik
  • Därför är rashygien/arvshygien inte att likställa med fosterdiagnostik

Redovisa i form av en debattartikel.

En framtidsvision

I och med att vi lär oss mer och mer och den medicinska kunskapen och metoderna utvecklas, kommer vi i framtiden att kunna göra saker som vi kanske idag inte kan föreställa oss. Undersökningar, behandlingar m.m. som idag är dyra kan i framtiden bli billigare och våra ideal kring dessa frågor kanske förändras. Reflektera kring hur du tror att framtiden kommer att bli. Försök att visa på både positiva och negativa konsekvenser.