Att vara stark är bra?

Övning: nivå B

De rasbiologiska idéerna och de metoder som skulle användas var en sorts krig mot den egna befolkningena. Det var ju inte i första hand ett yttre hot som skulle avvärjas, utan det var grupper på hemmaplan som betraktades som farliga. Dessa grupper tillhörde också de svagaste i samhället. Det var med andra ord ett krig mot de svaga.

Diskutera

Den norske filosofen Harald Ofstad inleder sin bok Vårt förakt för svaghet på följande sätt: ”Om vi håller upp nazismen som en spegel framför oss, ser vi våra egna drag förstorade, men just därför så avslöjande. Antisemitismen är inte det väsentliga i nazismen. Det väsentliga är läran om att den starke ska härska över den svage, och att den svage är föraktlig emedan han låter sig behärskas.”

  • Vad menar han med detta? Vilka drag kan det vara som han menar? Håller ni med honom?

Ofstads slutsats i hans analys av nazismen är att kärnan i ideologin är att den starke ska härska över den svage och att den svage är värd förakt för att han låter sig behärskas.

  • Hur ser vi på detta i vårt samhälle idag? Hyllar vi fortfarande den starke och föraktar den svage? Försök att ge så konkreta exempel som möjligt för din ståndpunkt.

Undersök och analysera

Hur underbygger Ofstad sina argument och slutsatser? Försök att göra konkreta kopplingar till nazismens ideologi.

Här kan eleverna arbeta i grupp, där varje grupp utgår från en del av boken eller från hela.