Är det viktigt vad vi kallas?

Övning: nivå B

Vad vi kallar andra kan många gånger signalera vilken åsikt vi har. När terminologin förändras så signalerar det ofta en utveckling. Den behöver ju inte alltid vara till det bättre.

Diskutera

Här är några tidiga benämningar som användes om personer med funktionshinder: Vanför, Ofärdig, Krympling.

Vilken bild av handikappade tycker ni att de orden ger? Kan man använda de begreppen idag?

Här följer mer moderna begrepp som använts och används i svensk politik och lagstiftning. Vilket av dessa tror ni används idag? Vad skulle ni vilja kallas?

 • Rullstolsburen
 • Invalid
 • Person med funktionsnedsättning
 • Handikappad
 • Funktionshindrad
 • Rullstolsbunden
 • Rörelsehindrad
 • Funktionsnedsatt
   

Undersök

Vilket begrepp används idag och varför? Är alla överens om att det är detta begrepp som ska användas?

Diskutera

Innebär användandet av nya begrepp att man också har ett annat synsätt gentemot de som begreppet beskriver?

Tips till övningen:

 • Ta kontakt med olika handikapporganisationer för information
 • Undersök terminologin i svensk lagstiftning