Till innehåll

Vår historia

Forum för levande historia bildades den 1 juni 2003. Det är en myndighet som har fått i uppdrag av regeringen att främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter. Utgångspunkten är Förintelsen och andra brott mot mänskligheten. På den här sidan kan du läsa om delar av myndighetens historia genom åren.

En folktom utställningslokal med färglada väggar och paraplyer som hänger från taket.

Utställningen ”Propaganda - risk för påverkan” visades på Forum för levande historia 2017. Foto: Juliana Wiklund

Myndigheten bildas

Forum för levande historia bildades den 1 juni 2003. Det är en myndighet som har fått i uppdrag av regeringen att främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter. Utgångspunkten är Förintelsen och andra brott mot mänskligheten.

Forum för levande historia inrättades efter en rad beslut av regering och riksdag. Initiativet till informationsinsatsen Levande historia togs av dåvarande statsministern Göran Persson 1997. År 2000 tillsatte regeringen en kommitté för att utreda hur verksamheten kunde permanentas (Forum för levande historia, SOU 2001:05). Riksdagen beslutade i december 2001 att en ny myndighet skulle inrättas. Under 2001-2002 förberedde Kommittén för levande historia etablerandet av myndigheten. Den 1 juni 2003 bildades myndigheten officiellt.

Kort historik

Huvuddelen av vår verksamhet är projektbaserad men det finns också löpande verksamhet: 27 januari - Förintelsens minnesdag, Per Anger-priset, fortbildningar, utställningar, rapporter och nationellt och internationellt samarbete, 

Sedan myndighetens bildande 2003 har vi genomfört en lång rad olika projekt. Nedan visas en lista över några av de större projekten:

2018

Bokmässan: Prata rasism
Utställning: Spelar roll - en utställning om de som ser på och de som griper in 
Rapport: Med egna ögon -svenska vardagsförståelser av rasism
Utställning: Lenke Rothman - att hopfoga den sönderfallande världen
Utställning: Leve demokratin!

2017

Utställning: Propaganda - risk för påverkan
Undersökning: Toleransens mekanismer - en antologi
Turnérande miniutställning: Stämplad
Miniutställning: Romerna under Förintelsen
 

2016

Miniutställning: Aktion T4
Inlånad utställning: Anne Frank - "Om jag bara får vara mig själv"

2015

Utställning: 70 år sedan befrielsen
Utställning: Alla människor
Klassrumsmaterial för åk 4-6: Alla människor!
Klassrumsmaterial: HBTQ, normer & makt

2014

Lokalhistoriskt projekt: På denna plats 
Klassrumsmaterial: Vittnesmål med klassrumsövningar
Undersökning: Tid för tolerans

2013

E-bok: ...om detta må ni berätta... i ny version
Klassrumsmaterial med film: Från dröm till terror

2012

Uppdrag om klassrumsmaterial: UPPDRAG: DEMOKRATI
Uppdrag: Raoul Wallenberg 

2011

Rapport: Romers kulturella och språkliga rättigheter
Klassrumsmaterial: Kriget i forna Jugoslavien
Utställning:  P.K. - en utställning om intolerans 

2010

Utställning: (O)mänskligt
Rapport: Den mångtydiga intoleransen – En ny studie av gymnasieungdomars attityder till romer, muslimer, judar, utomeuropeiska flyktingar och homosexuella.

2009

Utställning: Holocaust by Bullets
Utställning: Middag med Pol Pot
 

2008

Projekt: Berätta för framtiden
Rapport: En undersökning om lärares erfarenheter av och uppfattningar kring undervisning om Förintelsen
Projekt: Faktaskrift, lärarmaterial, elevtidning samt en forskningsöversikt om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten.Faktaskrift - Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer

2007

Utställning: Anne Frank & jag
Projekt och utställning: Spelar Roll
 

2006

Sverige och Förintelsen: På denna plats
Rapport: Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige
Rapport: Islamofobi - en studie av begreppet, ungdomars attityder och unga muslimers utsatthet Islamofobi - en studie av begreppet, ungdomars attityder och unga muslimers utsatthet

2005

Bok: Ett fördrivt folk 
Projekt: REFLEX
Utställning/projekt: Sverige och Förintelsen
Rapport: En studie av homofoba hatbrott i Sverige En studie av homofoba hatbrott i Sverige

2004

Rapport: Intoleransrapporten 2003
Första Per Anger-priset delas ut till Gennaro Verolino Om Per Anger
Krig - Våldtäkt som vapen i krig

2003

Utställning: Gränser (i samarbete med Riksutställningar)
Film: Blågul Nazism

Relaterat

  Besök oss

  Vi finns på Stora Nygatan 10 i Stockholm. Här kan du läsa om tillgänglighet i våra lokaler, öppettider och få vägbeskrivning innan ditt besök hos oss.

   Om vår verksamhet

   Vi är övertygade om att det går att förebygga intolerans genom att dra lärdom av historien. Därför bedriver vi utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och fortbildning.

    Kontakt

    Här hittar du mejladresser, besöksadress, fakturaadress och andra sätt att kontakt oss.