Tillgänglighet på webbplatsen

Forum för levande historia står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur www.levandehistoria.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Längre ner på sidan kan du läsa mer detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.levandehistoria.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt Två arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Videos på webbplatsen ska antingen vara syntolkade eller innehålla sådant innehåll så att innehållet i allt väsentligt går att ta till sig via enbart ljudspåret.

  • En tidsbegränsning finns inbyggd i klassrumsmaterialet Demokratiska samtal i form av en timer. Läraren kan förlänga tidsfristen för elevern, men elever kan inte själva på sidan förlänga tiden på timern. Videospelare på webbplatsen har pausknapp, men saknar funktion för att ändra uppspelningshastighet.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

  • Sidor är ibland grupperade efter olika sorters kategorier. TIll exempel kan sidor ibland vara grupperade efter innehållsligt tema och ibland efter andra slags kategorier, vilket kan göra det svårare för användare att förutse hur sidor är katogriserade.

Oskäligt betungande anpassning

Forum för levande historia åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Vi är medvetna om att allt innehåll på webbplatsen inte är tillgängligt. Till exempel finns publicerade PDF:er som inte är tillgänglighetsanpassade och filmer som saknar undertexter, teckentolkad och/eller syntolkad version. Enskilda sidor på webbplasten kan också innehålla funktionalitet som gör det svårt att navigera enbart med hjälp av tabbning.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.levandehistoria.se.

Senaste bedömningen gjordes den 17 september 2020 och är formellt godkänd av Forum för levande historia.

Redogörelsen uppdaterades senast den 17 september 2020.