Fakturor till Forum för levande historia

Information till dig som är leverantör.

Betalningsvillkor

Forum för levande historia har 30 dagars förfallotid på alla leverantörsfakturor.

Hur tar vi emot fakturor?

I första hand tar vi emot fakturor digitalt. Det innebär att de skickas elektroniskt via fakturaväxel eller leverantörsportal, se nedan. Vi tar inte emot pdf-fakturor.

Om ni inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor ska pappersfakturor skickas med post till vår särskilda fakturaadress, se nedan.

Det här behöver stå på fakturan

Följande uppgifter ska alltid finnas med på fakturor som skickas till Forum för levande historia: 

 • referensperson/projektnummer
 • korrekt fakturaadress
 • leverantörens fullständiga namn och adress
 • leverantörens plusgiro eller bankgiro
 • fakturanummer
 • förfallodatum
 • leveransdatum
 • varumängd eller tjänstens omfattning
 • leverantörens momsregistreringsnummer
 • momsbelopp
 • momssats
 • totalt fakturabelopp
 • kreditfaktura ska hänvisa till debetfaktura
   

Elektroniska fakturor

Det finns olika sätt på vilka vi kan ta emot Svefakturor från leverantören:

 1. Via PEPPOL
  I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket.
  Adress i PEPPOL:  0007: 2021005356
  Vi tar emot Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) samt Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota). Mer information om PEPPOL finns på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
   
 2. Svefaktura med transportprofil Bas
  Transportmetoden är protokoll SFTI Transportprofil BAS. Teknisk mottagningsadress avseende Statens servicecenter är https: www.proceedo.net/ebms/in/1282.
  Fakturaväxel: Visma Procedo
  Forum för levande historias partsidentitet 2021005356. 

Pappersfakturor

Om du som leverantör inte har möjlighet att använda fakturaväxel ska fakturan skickas till vår inskanningscentral enligt följande adress.

Forum för levande historia
FE 7782
831 90 Östersund

Pdf-fakturor

Observera att vi inte tar emot fakturor i pdf-format.

Ofullständiga fakturor

Fakturor som är ofullständiga eller är felaktiga returneras till leverantören.

Organisationsnummer

202100-5356

Bankgironummer

805-8091