Vi söker en Kommunikationschef

- med uppdrag att stärka demokratin

Om oss

Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är att vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten har särskilt till uppgift att informera om Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten, samt att sträva efter att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde.

Vi vill nå ut i samhället och samhällsdebatten och vi strävar efter att ständigt utvecklas som en röst i det offentliga samtalet. Kommunikation är en del av vår kärnverksamhet, till exempel i utställningar, seminarier, föreläsningar, workshops och i sociala medier. De senaste åren har vi också nått ökad synlighet och attraherat betydligt fler besökare än tidigare.

Vårt kontor och vår publika lokal finns i Gamla stan, Stockholm men verksamheten bedrivs i hela landet. Vi är ca 35 medarbetare. Myndigheten är organiserad i fyra avdelningar, varav kommunikationsavdelningen är en.

Din roll

Som kommunikationschef bidrar du till en framgångsrik verksamhet genom att driva och utveckla vår samlade kommunikation. Det handlar både om att fortsätta på den inslagna vägen och att utveckla och vässa vår kommunikation ytterligare så att vi når våra målgrupper ännu bättre.

Du har ett övergripande ansvar för myndighetens samlade externa och interna kommunikation. Du leder kommunikationsavdelningen och har det fulla personal- och budgetansvaret för den. Du ingår i myndighetens ledningsgrupp där du stödjer och samarbetar med överintendenten och övriga tre avdelningschefer. Du rapporterar till överintendenten.

Kommunikationsavdelningens uppdrag är att genom kommunikation:

 • stärka människors kunskap om och engagemang för demokrati, tolerans och människors lika värde
 • öka kännedomen om Forum för levande historias verksamhet, aktiviteter och utbud

På avdelningen arbetar ca 8 personer. Avdelningens budget exkl. lönekostnader är ca 4 mkr.

Arbetsuppgifter

Du arbetar både strategiskt och operativt med vår kommunikation. Ditt arbete sker i nära samverkan med myndighetschefen och övriga avdelningschefer. Du har ett brett ansvarsområde som i huvudsak täcker följande.

 • Leda, driva, samordna, följa upp och utveckla myndighetens samlade kommunikation och marknadsföring, både externt och internt
 • Fullt personalansvar för avdelningens medarbetare
 • Ekonomiskt ansvar för avdelningen
 • Kommunikationsstrategi, kommunikationsplaner och varumärkesplattform
 • Vara delaktig i utformningen av vårt budskap i utställningar, publikationer, webbmaterial och annan utåtriktad kärnverksamhet
 • Grafisk profil och visuell identitet
 • Digital kommunikation genom t.ex. webbplats och sociala medier
 • Mediehantering, press och PR
 • Kriskommunikation

Kvalifikationer

 • Du har en relevant akademisk examen eller motsvarande.
 • Du har erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete.
 • Du har erfarenhet som chef med fullt personal- och budgetansvar och med dokumenterade goda resultat i din roll.
 • Du har egen operativ erfarenhet från avdelningens verksamhetsområde.
 • Du har en mycket god kommunikativ förmåga och kan kommunicera komplexa frågor på ett tydligt och pedagogiskt sätt i tal och skrift, både på svenska och engelska.
 • Du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.

Det är meriterande om du även har:

 • Erfarenhet av arbete i statsförvaltningen.
 • Erfarenhet av arbete i idéburen verksamhet.
 • Kunskap, erfarenhet och intresse av myndighetens ämnesområden.
 • Kunskap i andra språk utöver svenska och engelska.

Personliga egenskaper

Eftersom vi är en liten organisation kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet, framförallt på förmågan att som chef leda din grupp mot uppställda mål och skapa ett förtroendefullt och positivt klimat på avdelningen och myndigheten. För att lyckas i rollen är du tydlig i din kommunikation samt trygg och balanserad i din chefsroll. Du är resultatinriktad och målorienterad. Ditt ledarskap präglas av prestigelöshet, delegerande samt en empatisk och coachande attityd som borgar för gott samarbete inom och mellan avdelningar.

Forum för levande historia strävar efter en jämn könsfördelning och vill ta tillvara de kvaliteter som etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi förutsätter att du delar våra värderingar kring demokrati, tolerans och alla människors lika värde och rättigheter.

Tillträde

Tillträde efter överenskommelse.

Ansökan

Skicka din ansökan med CV och personligt brev till jobb@levandehistoria.se senast
den 30 september 2019. Ange diarienummer 2019/140 i ansökan.

Kontakt

I denna rekrytering samarbetar vi med Signpost. Frågor besvaras av Fredrika Schartau, 070-510 71 30, fredrika.schartau@signpost.se. Samtal från andra rekryteringsföretag och säljare undanbedes.