Vi söker en projektledare för fortbildningsverksamhet

Forum för levande historia söker en projektledare som kan leda projekt inom vår fortbildningsverksamhet för lärare och andra pedagoger.

Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är att vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten har särskilt till uppgift att informera om Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten, samt att sträva efter att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde.

Med både beprövade och innovativa arbetssätt inom pedagogik och kultur i form av seminarier, föreläsningar, workshops, konstprojekt, utställningar med mera strävar vi efter att bidra till att skapa reflektion, dialog och lärande om historia och nutid. Vårt kontor och vår publika lokal finns i Gamla stan, Stockholm men verksamheten bedrivs i hela  landet.

Om tjänsten

Som en del av uppdraget att främja demokrati och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsens historia arbetar myndigheten med fortbildningsinsatser för lärare och annan personal inom utbildningssektorn. På grund av utökade uppdrag under 2020 söker vi nu en projektledare som kan stärka upp vårt team som arbetar med fortbildningsverksamhet och fortbildningsresor.

  • Planera och leda projekt genom att samordna interna och externa resurser
  • Följa upp och analysera resultat
  • Kvalitetssäkra och analysera texter och annat material
  • Utveckla innehåll för kurser och seminarier i samverkan med forskare och andra experter
  • Underhålla intressentnätverk och andra nätverk inom ditt ansvarsområde
  • Samverka med myndigheter, kommuner och aktörer inom civilsamhället
  • Samverka med internationella aktörer

Tjänsten är en visstidsanställning på ca ett år beroende på tillträdet. Tjänsten är placerad på Avdelningen för uppdrag och forskningssamordning som idag har nio medarbetare.

Tillträde

Önskat tillträde så snart som möjligt efter överenskommelse. Tillsättandet av tjänsten är beroende av kommande regeringsuppdrag på området.

Den vi söker

I den här rekryteringen söker vi en erfaren medarbetare med bakgrund inom kunskapsförmedling, utbildning och fortbildning inom historia och/eller samhällsfrågor.

Vi söker dig som har en akademisk examen inom relevanta ämnen (utbildningsvetenskap, humaniora, statsvetenskap, mänskliga rättigheter). Har du någon form av ledarskaps- eller projektledarutbildning ses det som meriterande

Vi söker dig med minst tre års relevant erfarenhet från liknande tjänster/arbetsuppgifter, till exempel kan du ha arbetat på en myndighet, inom universitet eller i utbildningssektorn i en ledande roll. Du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med frågor som rör Förintelsens historia och dess angränsande akademiska fält. Du har flera års erfarenhet av strategiskt arbete och projektledning av större projekt. Du har erfarenhet av att kommunicera och förklara/pedagogisera komplexa budskap, samt att arbeta med kunskapsbaserad verksamhet riktad till flera olika målgrupper.

Du är en van beställare av konsulttjänster, har god kunskap om hur lärande fungerar och kan analysera verksamhet utifrån vetenskaplig grund. Du har också erfarenhet av internationell samverkan och samverkan med universitet och högskolor.

Tjänsten kräver goda kunskaper i Office-paketet och goda kunskaper i svenska och engelska. För att lyckas i rollen behöver du kunna arbeta självständigt, vara trygg med att fatta beslut men också fungera väl i ett team med en förmåga att lyssna och ta hänsyn till andras perspektiv.

Forum för levande historia strävar efter en jämn könsfördelning och välkomnar alla sökande, oavsett könsidentitet eller uttryck. Myndigheten vill även ta tillvara de kvaliteter som etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Eftersom vi är en liten arbetsplats så kommer vi att lägga en stor vikt vid personlig lämplighet, framförallt på samarbetsförmåga.

Vi förutsätter att du delar våra värderingar kring demokrati, tolerans och alla människors lika värde och rättigheter.

Ansökan

Ansökan med personligt brev och cv skickas per e-post till jobb@levandehistoria.se senast den 1 mars 2020. Märk din ansökan med diarienummer 2020/31.

Frågor om tjänsterna

Besvaras av Caroline Källner, avdelningschef uppdrag och forskningssamordning. Telefon 08-7238752 E-post caroline.kallner@levandehistoria.se

Vi frånsäger oss kontakt med rekryterare och bemanningsföretag med anledning av denna rekrytering.