Vi söker en projektledare

Vi söker nu en projektledare på heltid för en tillsvidareanställning.

Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är att vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten har särskilt till uppgift att informera om Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten, samt att sträva efter att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde.

Med både beprövade och innovativa arbetssätt inom pedagogik och kultur i form av seminarier, föreläsningar, workshops, konstprojekt, utställningar med mera strävar vi efter att bidra till att skapa reflektion, dialog och lärande om historia och nutid.

Vårt kontor och vår publika lokal finns i Gamla stan, Stockholm men verksamheten bedrivs i hela landet.

Tjänsten är placerad på avdelningen för uppdrag och forskningssamordning som har ca tio medarbetare.

Om tjänsten

Som projektledare leder du verksamhetsutveckling och genomförande av verksamhet i enlighet med fastställd verksamhetsplan. I nuläget kommer du i huvudsak att projektleda fortbildningsverksamhet och nätverk gentemot olika målgrupper, främst i offentlig sektor, men det kan även bli aktuellt att driva andra typer av verksamhet eller projekt.

Forum för levande historia arbetar på uppdrag av regeringen med att utbilda yrkesverksamma i frågor som rör rasism och andra former av intolerans så som homo- och transfobi i historien och idag samt att samordna regeringens plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Som projektledare kommer du att vara en viktig del av detta arbete. Du kommer att leda arbetet med att utveckla resurser och fortbildning för olika målgrupper inom offentlig förvaltning. Detta kan också innefatta att leda arbetet med kunskapsproduktion och metodutveckling som resulterar i t.ex. poddar, rapporter och webbaserat material i samverkan med forskarsamhället och annan expertis.

Arbetet innebär bland annat att:

  • Planera, utveckla och leda verksamhet genom att samordna interna och externa resurser
  • Följa upp och analysera resultat samt målgruppsanpassa insatser
  • Ansvara för att projektplaner och budget följs
  • Utveckla innehåll för fortbildningar, kurser, nätverksträffar och seminarier i samverkan med experter
  • Underhålla intressentnätverk och andra nätverk inom ditt ansvarsområde
  • Samverka med universitet och högskolor
  • Samverka med myndigheter, kommuner och aktörer inom civilsamhället
  • Samverka med internationella aktörer
  • Omvärldsbevaka inom ditt ansvarsområde

Arbetet innebär både förvaltande av pågående verksamhet och att utveckla nya insatser. I den här rekryteringen söker vi en erfaren medarbetare med bakgrund inom kunskapsförmedling och utbildning inom historia och/eller samhällsfrågor samt med god kunskap om offentlig förvaltning.

Även om du som projektledare kommer att ansvara för specifika projekt väntas du bidra till myndighetens verksamhet som helhet, till exempel genom att ingå i arbetsgrupper, bistå med ämneskunskap till andra delar av verksamheten, svara på remisser och bidra till övergripande verksamhetsutveckling.

Den vi söker

Vi söker dig som har en akademisk examen inom relevanta ämnen (humaniora, statsvetenskap, sociologi, mänskliga rättigheter, genusvetenskap, utbildningsvetenskap etc.). Det är meriterande om du har någon form av ledarskaps- eller projektledarutbildning.

Du har god kunskap om offentlig förvaltning, men också om makt, normer och ojämlikhet, gärna särskilt om rasism och homo-, bi- och transfobi. Du har även djupare kunskap om och intresse för Förintelsens historia, rasism och/eller angränsande akademiska fält.

Vi söker dig med minst fem års relevant erfarenhet från liknande arbetsuppgifter. Till exempel kan du ha arbetat på en myndighet, kommun, inom universitet eller utbildningssektorn i en ledande och samordnande roll. Du har flera års erfarenhet av strategiskt arbete och projektledning av större projekt. Det är meriterande om du har lett utvecklings- och förbättringsarbete i offentlig verksamhet.

Du har erfarenhet av att kommunicera och förklara/pedagogisera komplexa budskap, samt att arbeta med kunskapsbaserad verksamhet riktad till flera olika målgrupper, främst i offentlig verksamhet. Du är en van beställare av konsulttjänster, har god kunskap om hur lärande fungerar och kan analysera verksamhet utifrån vetenskaplig grund. Du har gärna erfarenhet av internationell samverkan och samverkan med myndigheter, kommuner, universitet och högskolor.

Har du arbetat med digitala verktyg för kunskapsförmedling ses det som meriterande.

Tjänsten kräver goda kunskaper i Office-paketet och goda kunskaper i svenska och engelska.

För att lyckas i rollen behöver du kunna arbeta självständigt, vara trygg med att fatta beslut men också fungera väl i ett team med en förmåga att lyssna och ta hänsyn till andras perspektiv.

Forum för levande historia strävar efter en jämn könsfördelning och välkomnar alla sökande, oavsett könsidentitet eller uttryck. Myndigheten vill även ta tillvara de kvaliteter som etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Eftersom vi är en liten arbetsplats kommer vi att lägga en stor vikt vid personlig lämplighet, framförallt på samarbetsförmåga. Vi förutsätter att du delar våra värderingar kring demokrati och alla människors lika värde och rättigheter.

Tillträde

Tillträde så snart som möjligt efter överenskommelse.

Ansökan

Skicka din ansökan med CV och personligt brev till jobb@levandehistoria.se senast den 1 mars 2020. Ange diarienummer 2020/30 i ansökan.

Eventuella frågor besvaras av avdelningschef Caroline Källner, 08-723 87 52, caroline.kallner@levandehistoria.se.

Samtal från rekryteringsföretag och säljare undanbedes.