Spelar roll - en utställning om de som ser på och de som griper in

Den som går därifrån. Den som inte säger ifrån. Den som genom att inte agera ger legitimitet åt övergrepp. Åskådare har haft en stor betydelse i många historiska händelser, men hade de möjlighet att agera? Hur hade historien då sett ut?

Trots sin betydelse har åskådaren en undanskymd roll i historieböckerna. Både i historien och idag ställs människor inför val som avgör om man blir en åskådare. Flera faktorer påverkar de val vi gör. Även om de flesta av oss skulle vilja agera är det få som väljer att gripa in. Vad beror det på? Vilka psykologiska faktorer ligger till grund för vårt agerande?

Utställningen berättar också en annan historia. Historien om de som vägrar vara åskådare och visar att det går att göra ett annat val. Ett val för medmänsklighet och civilkurage. Vad du väljer spelar roll.

Målgrupp 

Utställningen vänder sig till kultur- och samhällsintresserad allmänhet samt skolan.
Vi erbjuder pedagogledda workshoppar riktade till årskurs 7-9 och gymnasiet.

Ny form och omarbetat innehåll

Utställningen har visats sedan 2008 och har varit uppskattad främst av lärare och elever men även av övriga besökare. Den första versionen av utställningen turnerade på en mängd platser runt om i Sverige. Tusentals elever har tagit del av den workshop som är kopplad till utställningen under årens lopp. De erfarenheter vi har gjort efter att ha arbetat så många år med utställningen ligger till som grund för den nya utställningen:

• Utställningen är nu lättare att förstå om man ser den på egen hand, utan handledning av pedagog eller guide.
• Vi har tydliggjort de delar som berättar om de psykologiska faktorerna som ligger bakom valet att inta en åskådarroll.
• I utställningen finns flera positiva exempel på civilkurage, där människor berättar att de lämnade sin åskådarroll för att hjälpa offret.
• Även den nya utställningen är framtagen med stort fokus på att fungera i arbetet med skolklasser i workshop.
• Utställningen har fått en helt ny form.

Fakta om utställningen

Utställningen består av fristående montrar med text, bild och integrerad medieutrustning.
Utställningsyta: Minimum 100 kvm. Utställningen kan delas upp i flera närliggande lokaler. En mötesplars för c:a 30 elever måste finnas i nära anslutning till utställninglokalen.
Takhöjd: 2,7 m
Hyreskostnad: 60 000 kr exklusive moms. Mottagaren bekostar frakt till sitt museum/institution.
Utställningsperiod: Efter överenskommelse men vi rekommenderar att utställningen visas i minst 6 månader.

Mottagaren ansvarar för och bekostar:

Transport av utställningen till och från sitt museum/institution.
Installation och demontering av utställningen samt upp- och nedpackning.
Förvaring av packmaterial och transportlådor under utställningsperioden.

Detta ingår:

En komplett utställningsmiljö.
Rekommendation om placering av utställningens alla ingående delar.
Manual för installation och demontering av utställningen samt för upp- och nedpackning.
Introduktion till utställningen och det pedagogiska upplägget ges av personal från Forum för levande historia.
Underlag för kommunikation, till exempel bild, text och pressmaterial.

Produktion

Utställning samt workshop: Forum för levande historia.
Form: Urban Design
Grafisk design: Ateljé Altmann

För frågor, intresseanmälan och bokning kontakta info@levandehistoria.se