Myndigheters arbete mot rasism, homo-, bi- och transfobi

Forum för levande historia har i uppdrag att samordna och följa upp regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Genom samordning ska möjligheterna till samverkan mellan myndigheter öka och förutsättningarna för lärande myndigheterna emellan förbättras.

Statligt myndighetsnätverk mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Här kan du anmäla dig till det statliga myndighetsnätverket mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

När du anmäler dig till nätverket samtycker du till hur dina personuppgifter sparas, du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke.

Nätverket är öppet för samtliga statliga myndigheter, med tre platser per myndighet. Myndigheterna bjuds bland annat in till forumträffar där de får utbyta erfarenheter och ta del av kunskap, samt till fortbildningar. Ett nyhetsbrev skickas ut til nätverket fyra gånger per år.

Forumträffar 2020

Under 2020 arrangeras tre forumträffar för myndighetsnätverket mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Syftet med träffarna är ökad kunskap och möjlighet till erfarenhetsutbyte på inom ämnesområden som rör rasism samt homo-, bi- och transfobi. Antalet platser är begränsat, tre platser erbjuds per myndighet.

Forumträff 9 juni kl. 9.30 - 16.00 i Stockholm

Årets första forumtäff handlar bland annat om afrofobi på arbetsmarknaden, antisemitiska hatbrott och unga hbtq-personers levnadsvillkor.
Program och anmälan till forumträffen 9 juni

Forumträff 10 september kl. 9.30 - 16.00 i Stockholm

Information kommer inom kort

Forumträff 8 december kl. 9.30 - 16.00 i Stockholm

Information kommer inom kort

Fortbildningar 

Fortbildning om rasism 26 maj kl. 9.30 – 16.30 i Stockholm

En grundläggande fortbildning för dig som vill stärka dina kunskaper om rasism och få inspiration för fortsatt arbete. Antalet platser är begränsat.
Program och anmälan till fortbildningen den 26 maj

Kan vi prata om rasism?

En fortbildning för offentliganställda om rasism i historien och i dag.
Information och intresseanmälan

Kunskap om rasism och likvärdigt bemötande

En webbfortbildning för offentligantällda.
Du hittar fortbildningen här