Granskning av högerextrema sajter

I rapporten ”Det vita hatet – radikal nationalism i digitala miljöer” kartläggs de största digitala miljöerna för högerextrema i Sverige. Ironin, symbolerna och de råa skämten skapar en känsla av gemenskap, säger Lisa Kaati, projektledare och forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

- Det är viktigt att granska de nationalistiska webbsidorna. Det finns inte så mycket forskning om dem, och det tror jag delvis beror på risken att själv bli uthängd, säger Lisa Kaati, forskare vid FOI och projektledare för myndighetens regeringsuppdrag att kartlägga och analysera våldsbejakande extremistisk propaganda.

I ”Det vita hatet” kartläggs nationalistiska, invandringskritiska och nazistiska digitala medier i Sverige. I granskningen ingår både redaktionellt material och sammanlagt fyra miljoner kommentarer. Kartläggningen visar att Samnytt (tidigare Avpixlat) har tappat användare de senaste åren medan den uttalat nazistiska sidan Nordfront har vuxit. 
- Det är svårt att säga vad det beror på. Om användarna har gått över till Nordfront är det en obehaglig utveckling. Det kan också vara så att Nordfront har fått nya användare eftersom avsändaren, Nordiska motståndsrörelsen, har fått mer uppmärksamhet, säger Lisa Kaati.

Efter att rapporten hade publicerats fick hon och medarbetarna själva veta hur det känns att bli måltavla för extremhögern. Rapporten fick stor spridning på de granskade webbsidorna och även om forskarna är experter på hatuttryck, överraskades de av kraften.
- Vi visste hur man diskuterar på de här sidorna, men vi var ändå inte tillräckligt förberedda. Det var obehagligt att se hur rapportförfattare benämndes som ”blattar”, ”judeskänderskor” och ”vänsterextrema”, säger Lisa Kaati. 

Mycket ironi och råa skämt

Innan FOI började med kartläggningen av de högerextrema sajterna analyserade de propagandan från terrororganisationen  IS, och Lisa Kaati pekar på en tydlig skillnad i retoriken.
- De högerextrema rörelserna är mer flytande. De använder mycket ironi, symboler och interna skämt. Det gör dem svåra att greppa, säger hon.

I rapporten listas symboler som är vanliga inom extremhögern, som grodan Pepe, mjölk och talet 1488. Syftet med symbolerna kan till exempel vara att skrämmas eller att signalera avsändarens politiska identitet, menar Lisa Kaati.
- Vissa lägger talet 1488 i sitt användarnamn för att tydligt visa för andra vilka de är och vad de tycker är viktigt, säger hon.
Hon upplever att allmänheten ofta inte känner till de nya högerextrema symbolerna, som i många fall har lånats till Sverige från den så kallade alt-rightrörelsen i USA.
- Det är viktigt att veta vad de här symbolerna står för, nu när de dyker upp här, säger hon.

Söker förklaringar till hatet

I rapporten försöker forskarna ge psykologiska och sociologiska förklaringar till hur människor kan börja ogilla andra så starkt att det urartar i verbala kränkningar och hot. En del av förklaringen finns i att skribenterna i kommentarsfälten skyddas av anonymiteten, tror Lisa Kaati. Det bildas också en kultur där starka uttryck normaliseras eller rent av förväntas, fortsätter hon. 
- Det kan kännas som att du måste uttrycka dig på det här sättet för att få vara med i gruppen.

Hatet från högerextrema riktas oftast mot politiker, journalister eller andra offentliga personer.
- En stor fara är att snart kanske ingen vill bli politiker längre på grund av hoten, och journalister kommer kanske att välja att skriva under dold identitet, säger Lisa Kaati. 
Möjligheten att förbjuda hatbudskap och våldsbejakande propaganda har diskuterats den senaste tiden och frågan tas också upp i FOI:s rapport. Forskarna tror inte att det är rätt väg att gå. 
- Om vi tar bort vissa typer av hatuttryck finns en risk att det bara kommer tillbaka i en annan form. Och vem bestämmer egentligen vad som är propaganda och vad som ska förbjudas? I ett demokratiskt samhälle har jag svårt att se förbud som en väg framåt, säger Lisa Kaati. 


TIPS TILL ANDRA MYNDIGHETER I ARBETET MOT RASISM OCH HATBROTT:

”Förbered er så gott det går på att det kan komma angrepp mot organisationen och enstaka individer. Om någon till exempel har ett judiskt efternamn kommer det inte att gå obemärkt förbi." 

 

FAKTA: Begrepp och symboler

Alt-rightrörelsen
Detta är ett paraplybegrepp för högerextremistiska fraktioner i USA. Även i Sverige har allt fler grupper börjat använda epitetet om sig själva, enligt Lisa Kaati.

Grodan Pepe 
Symbolen började användas av alt-rightrörelsen för att håna politiker och för att göra rasistiska och sexistiska kommentarer. Trots att försök gjorts att rädda grodan Pepe från att kopplas ihop med alt-rightrörelsen så klassades Pepe som en hatsymbol i USA i september 2016.

1488
Siffran 14 hänvisar vanligtvis till de 14 orden: ”Vi måste säkra existensen för vårt folk och en framtid för våra vita barn" som är ett välkänt citat av den amerikanska nationalisten David Lane. Siffran 8 står för alfabetets 8:e bokstav, H. 88 hänvisar vanligtvis till ”Heil Hitler”. 

Mjölk
Symboliken kring mjölkdrickandet bygger på en föreställning om den vita kroppens perfektion. Associationen mellan mjölken och vit maktrörelsen kan spåras tillbaka till den genetiska mutation som ligger bakom många nordeuropéers förmåga att tillgodogöra sig mjölk som vuxna. 

Källa: Det vita hatet – radikal nationalism i digitala miljöer