Kunskap om islamofobi ska få fler att anmäla

Mer än hälften av alla moskéer i Sverige har utsatts för skadegörelse och för många muslimer är hatiska påhopp en del av vardagen. Webbsidan Islamofobi.se och seminarier om islamofobi ska öka benägenheten att anmäla hatbrott och diskriminering.

- Många har känslan att det inte är någon mening att anmäla eftersom det ändå inte händer någonting, men även om ett brott inte klaras upp syns anmälan i statistiken, säger Hasnain Govani, projektledare på Myndigheten för stöd till trossamfund. 
Syftet med seminarierna och webbsidan  är att sprida kunskap om islamofobi och det stöd som finns att få för den som utsätts. Utbildningssatsningen har genomförts på uppdrag av Kulturdepartementet, inom ramen för regeringens plan ”Samlat grepp mot rasism och hatbrott”. Arbetet med satsningen har utförts av studieförbundet Ibn Rushd. Både församlingar och delar av det civila samhället har bjudits in till det tiotal seminarier som bland annat har hållits i Umeå, Gävle, Trollhättan, Stockholm, Göteborg och Malmö.


Glåpord och slöjryckningar

Anti-muslimska hatbrott och diskriminering kan se ut på många olika sätt. Det kan röra sig om brandbomber som kastas in i moskéer, om misshandel eller orättvis behandling på jobbet, eller om angrepp från främlingar på stan.
- Kvinnor kan få sina slöjor bortryckta och män som bär fotsida dräkt kan möta glåpord. Vi vill att fler ska få insikt om att de inte behöver ta detta, att det faktiskt är något de kan anmäla, säger Hasnain Govani.
Seminarierna har bland annat haft fokus på islamofobins idéhistoria. Det har funnits en historia av misstro och fruktan gentemot den muslimska världen i Europa, och att sätta in islamofobin i ett historiskt sammanhang kan vara viktigt, tror Hasnain Govani.

 

Är det okej att be på jobbet?

Seminarierna har utförts i folkbildningsanda med mycket interaktion, reflektion och diskussion i rummet. Deltagarna har särskilt lyft frågor som rör rättigheter i arbetslivet, berättar Hasnain Govani.

Har man till exempel rätt att gå undan och be? Får man ha långärmad tröja om man jobbar inom vården eller måste man följa riktlinjer som kräver kortärmat av hygienskäl?
- De här frågorna skapar stor osäkerhet och många vågar inte ta upp dem med arbetsgivaren, säger Hasnain Govani.
Det är viktigt att få svar på vad som gäller och höra hur andra muslimer hanterar frågorna, menar han. I de flesta fallen är det inget problem att gå undan kort under arbetstid för att be, tror han, och det finns löstagbara engångsärmar att använda inom vården.

Att öka kunskapen om islamofobi och hur man anmäler hatbrott och diskriminering är en del i arbetet med att öka benägenheten att anmäla, men på sikt måste det också synas att anmälningarna ger resultat, menar Hasnain Govani.
- Det är viktigt att polisen visar att de tar de här brotten på allvar, till exempel genom att snabbt sätta in säkerhetshöjande åtgärder vid hot mot moskéer, säger han.


FAKTA: Islamofobi

Fördomar om och aversioner mot islam och muslimer samt handlingar som angriper, exkluderar eller diskriminerar människor på grund av att de är eller antas vara muslimer och associeras till islam. (Nationalencyklopedin)

Läs mer om angrepp mot moskéer och församlingar i rapporten Moskéers och muslimska församlingars utsatthet och säkerhet i Sverige 2018 . Rapporten har tagits fram av Uppsala universitets Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism med finansiellt stöd av Myndigheten för stöd till trossamfund.

 

TIPS TILL ANDRA MYNDIGHETER:
”Det är viktigt att involvera målgruppen och det kräver att du tar hänsyn till när och hur de har möjlighet att delta. Ett annat tips är att vända blicken mot sig själv: Kan det finnas fördomar hos oss själva som vi inte är medvetna om?”