Artikelserie: Myndigheters arbete

Forum för levande historia har i uppdrag att samordna och följa upp regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Ett 15-tal myndigheter genomför arbete inom ramarna för planen.

I en serie artiklar berättar medarbetare på myndigheterna om erfarenheter och lärdomar av arbetet. Artiklarna har skrivits av Forum för levande historia.

Forum för levande historia: Samarbete mellan myndigheter en framgångsfaktor i arbetet mot rasism 

 

Vetenskapsrådet: Rasismforskning – ett akademiskt fält på uppgång


 

Sametinget: Undersökning av rasism mot samer


 

Forum för levande historia: Offentligt anställda fortbildas mot rasism


 

Brottsförebyggande rådet: Ny kunskap om antisemitiska hatbrott 


 

Åklagarmyndighetens logotyp

Åklagarmyndigheten: Åklagare får vägledning för utredning av hatbrott på nätet

 


 

Länsstyrelsen i Dalarnas logotypLänsstyrelsen i Dalarna: Kommunerna får nytt verktyg i arbetet mot extremism

 

 

Brottsförebyggande rådets logotypBrottsförebyggande rådet: Främlingsfientliga hatbrott – ett växande problem

 

 

Diskrimineringsombudsmannens logotypDiskrimineringsombudsmannen och Hedemora kommun: Många kommuner tvekar i arbetet mot rasism

 

 

Vetenskapsrådets logotyp

Vetenskapsrådet: "Behov av mer forskning om rasism på arbetsmarknaden"

 

 

Statens medieråds logotyp

Statens medieråd: ”Skyddet av unga mot rasism på nätet behöver samordnas bättre”

 

 

""Segerstedtinstitutet: ”Elever som riskerar att radikaliseras behöver någon att lita på”

 

 

 

Myndighetens för trossamfunds logotypMyndigheten för stöd till trossamfund: Kunskap om islamofobi ska få fler att anmäla

 

 

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågorMyndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor: Hbtq-utbildning för skolpersonal ska öka tryggheten

 

 

 

Diskrimineringsombudsmannens logotypDiskrimineringsombudsmannen: ”Det saknas fortfarande kunskap om diskrimineringen av afrosvenskar”

 

 

Kulturrådet logotypKulturrådet: När kulturutövare tystnar hotas demokratin

 

 

Statens medieråds logotypStatens medieråd: ”No Hate” tar strid mot sexism och rasism på nätet

 

 

Polisens logotyp

Polismyndigheten: Polisen trappar upp arbetet mot hatbrott

 

 

Skolverkets logotypSkolverket: Pedagoger stöttas i arbetet mot rasism

 

 

Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremisms logotypNationella samordnaren mot våldsbejakande extremism: Effektivare arbete mot våldsbejakande extremism

 

 

Totalförsvarets forskningsinstituts logotypTotalförsvarets forskningsinstitut: Granskning av högerextrema sajter