Artikelserie: Myndigheters arbete

Forum för levande historia har i uppdrag att samordna och följa upp regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Ett 15-tal myndigheter genomför arbete inom ramarna för planen. I en serie artiklar berättar medarbetare på några av myndigheterna om erfarenheter och lärdomar av arbetet.

Åklagarmyndigheten: Åklagare får vägledning för utredning av hatbrott på nätet

Länsstyrelsen i Dalarna: Kommunerna får nytt verktyg i arbetet mot extremism

Brottsförebyggande rådet: Främlingsfientliga hatbrott – ett växande problem

Diskrimineringsombudsmannen och Hedemora kommun: Många kommuner tvekar i arbetet mot rasism

Vetenskapsrådet: "Behov av mer forskning om rasism på arbetsmarknaden"

Statens medieråd: ”Skyddet av unga mot rasism på nätet behöver samordnas bättre”

Segerstedtinstitutet: ”Elever som riskerar att radikaliseras behöver någon att lita på”

Myndigheten för stöd till trossamfund: Kunskap om islamofobi ska få fler att anmäla

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor: Hbtq-utbildning för skolpersonal ska öka tryggheten

Diskrimineringsombudsmannen:”Det saknas fortfarande kunskap om diskrimineringen av afrosvenskar”

Kulturrådet: När kulturutövare tystnar hotas demokratin

Statens medieråd: ”No Hate” tar strid mot sexism och rasism på nätet

Polismyndigheten: Polisen trappar upp arbetet mot hatbrott

Skolverket: Pedagoger stöttas i arbetet mot rasism

Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism: Effektivare arbete mot våldsbejakande extremism

Totalförsvarets forskningsinstitut: Granskning av högerextrema sajter