Artikelserie: Myndigheters arbete

Forum för levande historia har i uppdrag att samordna och följa upp regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Ett 15-tal myndigheter genomför arbete inom ramarna för planen.

I en serie artiklar berättar medarbetare på några av myndigheterna om erfarenheter och lärdomar av arbetet.

Forum för levande historia: Offentligt anställda fortbildas mot rasism

Brottsförebyggande rådet: Ny kunskap om antisemitiska hatbrott

Åklagarmyndighetens logotypÅklagarmyndigheten: Åklagare får
vägledning för utredning av hatbrott på nätet

 

 

Länsstyrelsen i Dalarnas logotypLänsstyrelsen i Dalarna: Kommunerna
får nytt verktyg i arbetet mot extremism

 

 

Brottsförebyggande rådets logotypBrottsförebyggande rådet: Främlingsfientliga
hatbrott – ett växande problem

 

 

Diskrimineringsombudsmannens logotypDiskrimineringsombudsmannen och
Hedemora kommun: Många kommuner tvekar i arbetet mot rasism

 

 

Vetenskapsrådets logotypVetenskapsrådet: "Behov av mer
forskning om rasism på arbetsmarknaden"

 

 

Statens medieråds logotypStatens medieråd: ”Skyddet av unga mot
rasism på nätet behöver samordnas bättre”

 

 

""Segerstedtinstitutet: ”Elever som riskerar
att radikaliseras behöver någon att lita på”

 

 

 

Myndighetens för trossamfunds logotypMyndigheten för stöd till trossamfund:
Kunskap om islamofobi ska få fler att anmäla

 

 

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågorMyndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor:
Hbtq-utbildning för skolpersonal ska öka tryggheten

 

 

 

Diskrimineringsombudsmannens logotypDiskrimineringsombudsmannen: ”Det saknas
fortfarande kunskap om diskrimineringen av afrosvenskar”

 

 

Kulturrådet logotypKulturrådet: När kulturutövare
tystnar hotas demokratin

 

 

Statens medieråds logotypStatens medieråd: ”No Hate” tar
strid mot sexism och rasism på nätet

 

 

Polisens logotypPolismyndigheten: Polisen trappar
upp arbetet mot hatbrott

 

 

Skolverkets logotypSkolverket: Pedagoger stöttas
i arbetet mot rasism

 

 

Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremisms logotypNationella samordnaren mot våldsbejakande extremism: 
Effektivare arbete mot våldsbejakande extremism

 

 

Totalförsvarets forskningsinstituts logotypTotalförsvarets forskningsinstitut:
Granskning av högerextrema sajter