Arbetsdefinition av förnekande och förvanskning av Förintelsen

Nedastående definition är beslutad av medlemsländerna i nätverket IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance), Toronto 10 oktober 2013.
Läs mer om IHRA


Denna definition avser att fästa uppmärksamhet vid vikten av att allt förnekande av Förintelsen och / eller dess historieförvanskning måste tillbakavisas och fördömas nationellt och internationellt. Som ett verktyg i denna strävan antar härmed IHRA följande, juridiskt icke-bindande, arbetsdefinition.

Förnekande av Förintelsen kan vara uttryck och propaganda som förnekar historiska fakta och omfattningen av utrensningen av judarna, det som allmänt benämns som Förintelsen eller Shoah, utförd av nazisterna och deras medbrottslingar. Varje specifikt försök till att hävda att Förintelsen/Shoah inte har ägt rumt är Förintelseförnekelse.

Förintelseförnekelse kan omfatta offentligt tillbakavisande eller ifrågasättande av Förintelsens mest destruktiva tillvägagångssätt (så som gaskammare, massavrättningar, svält och tortyr) eller av uppsåtet till folkmord på det judiska folket. 

Förintelseförnekelse i alla dess former är ett uttryck för antisemitism. Varje ansats att förneka folkmordet på judar är ett försök att fria nationalsocialismen och antisemitismen från skuld och ansvar för folkmordet på det judiska folket. En annan form av Förintelseförnekelse inbegriper försök att beskylla judarna för att överdriva eller för att själva ligga bakom Shoah, av politiska skäl eller för ekonomisk vinnings skull, som om Shoah skulle ha varit en sammansvärjning som judarna planlagt. Målet för sådana uttryck är att göra judarna medskyldiga och att därmed rättfärdiga antisemitismen. Förnekelse av Förintelsen syftar ofta till att återupprätta en uttalad antisemitism och att ge stöd åt politiska ideologier och förhållanden som gynnar utvecklingen av sådana händelser som den i själva verket förnekar.

Förvanskning av Förintelsen avser bland annat följande: 

a) Internationella ansträngningar att ursäkta eller förminska Förintelsens konsekvenser eller huvudsakliga beståndsdelar; inklusive kollaboratörer och allierade till Nazityskland.

b) Att kraftigt förminska antalet offer för Förintelsen, helt i strid med tillförlitliga källor.

c) Försök att beskylla judarna för att ha orsakat sitt eget folkmord.

d) Uttalanden som sätter Förintelsen i ett positivt historiskt skeende. Dessa uttalanden är i sig ingen Förintelseförnekelse, men är nära förbundet med densamma som ett radikalt antisemitiskt uttryck. De kan exempelvis hävda att Förintelsen inte gick tillräckligt långt för att nå målet med ”den slutliga lösningen av judefrågan”.

e) Försök att, genom att skylla på andra nationer och etniska grupper, skapa oklarheter kring ansvaret för upprättandet av koncentrationsläger och förintelseläger som planlades och drevs av Nazityskland. 

Läs också: