Internationellt samarbete

En viktig del av vår verksamhet är att bygga nätverk och samarbeta med institutioner och organisationer i Sverige och andra länder. Genom samarbeten får vi nya kunskaper, inspiration och möjlighet att nå ut till fler människor.

Under åren har vi samarbetat med flera olika organisationer och internationella nätverk. Mellan 2011 och 2013 samarbetade Forum för levande historia med organisationen Memorial i St Petersburg. Syftet med projektet var att belysa olika metoder i att arbeta med historien som utgångspunkt för att lära om och diskutera mänskliga rättigheter. En viktig målsättning var att visa på hur historiebruk och användandet av oilka historienarrativ kan påverka hur vi relaterar till intolerans, hatbrott och brott mot mänskligheten idag. Detta samarbete gav oss på Forum för levande historia nya insikter och djupare kunskap om brott mot mänskligheten under kommunikstiska regimer. 

Vi har även samarbetat med the Documentation Centre i Phnom Pehn, Kambodia. Det ledde bland annat till en utställning, Middag med Pol Pot. Ytterligare ett exempel på internationellt samarbete är produktionen av ett utbildningsmaterial om antisemitism, som togs fram tillsammans med OSCE:s Office for Democratic Institutions and Human Rights.

Forum för levande historia och kulturinstitutionen Voksenåsen i Norge har tillsammans tagit fram en kurs för lärare. Syftet med kursen är att stärka deltagarna i arbetet med att undervisa om andra världskriget och Förintelsen, med kopplingar till frågor om historiebruk, mänskliga rättigheter och hot mot demokrati. Kursen ger också underlag och idéer för att deltagaren ska kunna genomföra studieresor med sina elever. Läs mer här.

Vår kunskap och expertis är efterfrågad och vi medverkar vid olika internationella sammanhang. Forum för levande historia är del av ett nätverk av flera instistuioner i Danmark, Norge, Nederländerna, Finland och Sverige; det så kallade Nordic-Dutch Network for professional exchange.

Till vårt uppdrag ingår att företräda Sverige i det internationella samarbetsorganet International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)

Läs mer om det här.

 

Läs också: