Internationellt samarbete

En viktig del av vår verksamhet är att bygga nätverk och samarbeta med institutioner och organisationer i Sverige och andra länder. Genom samarbeten får vi nya kunskaper, inspiration och möjlighet att nå ut till fler människor.

Till vårt uppdrag ingår att företräda Sverige i det internationella samarbetsorganet International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)  med 31 medlemsländer. IHRA fungerar tillsammans som en röst i den internationella debatten om frågor kring utbildning, minne och forskning kring Förintelsen. 

Alla medlemsländernas regeringar har aktivt tagit beslutet att ansluta sig till Stockholmsdeklarationen.

Genom IHRA får Forum för levande historia möjlighet att knyta kontakter med en rad experter som representerar olika institutioner i de olika medlemsländerna.

Organisationen kom till på svenskt initiativ 1998 då dåvarande statsministern, Göran Persson, med hjälp av Storbritanniens premiärminister, Tony Blair och USA:s president, Bill Clinton, skapade en så kallad Task Force för att med hjälp av utbildning, hågkomst och forskning om Förintelsen förebygga intolerans och i förlängningen folkmord och andra brott mot mänskligheten. IHRA har också samarbetsavtal med FN, OSCE och Unesco. IHRA tjänar som en viktig internationell röst i den offentliga debatten inom dessa områden. Ett exempel på ett gemensamt policy-uttalande från organisationen är en gemensam definition av begreppet förnekande av Förintelsen. Läs definitionen här

Läs också: