Förslag om samarbeten

Forum för levande historia är inte en bidragsgivande myndighet. När vi samarbetar med andra aktörer är det om aktiviteter som utgår från våra beslutade teman och som kompletterar det vi planerar. Vårt uppdrag är att arbeta nationellt, därför uppskattar vi förslag om samarbeten som bidrar till geografisk spridning.

Myndigheten har ofta ett års planering och startar sällan samarbeten under pågående verksamhetsår. För mindre eller redan finansierade förslag om samarbeten har vi kortare framförhållning. Vi tar endast emot skriftliga förslag om samarbeten. Inkommande förslag bereds och beslut fattas vid fem tillfällen per år. 2020 fattas beslut i slutet av januari, mars, maj, augusti och november. Vi behöver ha förslagen minst en månad före beslut för beredning internt.

Från och med 1 september 2020 kommer vi endast behandla förslag som är planerade att genomföras under 2021.

Skicka in ett förslag om samarbete

För att skicka in ett förslag om samarbete använder du blanketten nedan. I blanketten finns information om hur du går till väga och vilka uppgifter som behöver finnas med för att vi ska kunna behandla ditt förslag.

Blankett för förslag om samarbeten.pdf