Hur arbetar vi

Vi är övertygade om att det går att förebygga intolerans genom att dra lärdom av historien. Därför bedriver vi utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och fortbildning.

Vår ambition är att skapa verktyg som hjälper lärare i deras arbete kring demokrati och mänskliga rättigheter. Vi hoppas kunna hjälpa till att inspirera elever till att vilja lära sig mer, men också till reflektion över eget ansvar och agerande.

Myndigheten använder såväl beprövade som innovativa metoder. Vi tar fram material och arrangerar utställningar. Vi sprider kunskap och skapar dialog, genom allt från seminarier till sociala medier.

För att nå hela Sverige samarbetar vi med flera lokala, regionala och nationella aktörer. Myndigheten är också aktiv på den internationella arenan.

Forum för levande historia bildades 2003. Runt 45 personer arbetar på myndigheten som ligger på Stora Nygatan i Gamla stan, Stockholm.

Läs också: