Vems berättelser?

Nedan kommer du att få ta del av Ivanas, Jovans och Adils historieberättelser. Dessa tre personer är fiktiva och de berättelser som de ger oss kan på en och samma gång vara allas eller ingens i den egna nationella gruppen. Deras berättelser bygger en syntes av de olika nationalistiska historietolkningar som existerar inom respektive grupp.
Att ta fram berättelser som alla kroater, serber eller bosnienmuslimer kan känna igen sig i är ungefär lika omöjligt som att försöka fånga någon annans skugga. Berättelserna kan åtminstone ge en föreställning om hur personer med en nationalistisk åskådning skulle kunna resonera kring sin egen grupps historia. Återigen, avsikten med framställningen är inte i första hand att berätta historien sådan som den har varit, utan snarare att lyfta fram historien som den har upplevts och återberättats av olika grupper av människor.

Berättelserna representerar alltså inte alla kroaters, serbers och bosnienmuslimers syn på sin egen historia vid tiden för Jugoslavienkrigens utbrott. De visar hur personer med ett nationalistiskt synsätt skulle kunna se på sin grupps identitet och historia.

Texterna ingår i projektet Den livsfarliga historien (2011), skribent Carina Rönnqvist, Samordnare, forskning vid Lärarhögskolan vid Umeå universitet.

Huvudsakliga källor till texterna:

● Allcock, John B. Explaining Yugoslavia
● Banac, Ivo. The national question in Yugoslavia: origins, history, politics
● Benson, Leslie. Yugoslavia: a concise history
● Bringa, Tone. Being Muslim the Bosnian way: identity and community in a central Bosnian village
● Djokić, Dejan. Yugoslavism: histories of a failed idea 1918–1992
● Donia, Robert J. Bosnia and Hercegovina: a tradition betrayed
● Filandra, Šaćir. The Bosniac idea
● Goldstein, Ivo. Croatia: a history
● Jović, Dejan. Yugoslavia: a state that withered away
● Judah, Tim. The Serbs: history, myth and the destruction of Yugoslavia
● Lampe, John R. Yugoslavia as history: twice there was a country
● MacDonald, David Bruce. Balkan holocausts?: Serbian and Croatian victim-centred propaganda and the war in Yugoslavia
● Pavković, Aleksandar. The fragmentation of Yugoslavia: nationalism and war in the Balkans
● Ramet, Sabrina P. Balkan Babel: the disintegration of Yugoslavia from the death of Tito to the fall of Milošević
● Ramet, Sabrina P. Nationalism and federalism in Yugoslavia, 1963−1983.
● Ramet, Sabrina P. Thinking about Yugoslavia: scholarly debates about the Yugoslav breakup Sells,
● Sells, Michael Anthony. The bridge betrayed: religion and genocide in Bosnia and the wars in Bosnia and Kosovo
● Singleton, Frederick Bernard. A short history of the Yugoslav peoples
● Tanner, Marcus. Croatia: a nation forged in war
● Udovički, Jasminka & James Ridgeway (red.). Burn this house: the making and unmaking of Yugoslavia