Kalla fakta eller människors upplevelser?

Stoffet till historieberättelserna utgår i första hand ifrån vetenskapliga och populärvetenskapliga böcker och artiklar om Balkan, Jugoslavien och Bosnien-Hercegovina och de människor som bott där. Även skönlitteratur är en del av det viktiga bakgrundsmaterialet. Utöver detta har samtal med människor från de olika grupperna bidragit till en förståelse av hur historien kan upplevas på en personlig nivå utifrån ett nationalistiskt perspektiv. Arbetet med att ta fram texten nedan har bjudit på flera utmaningar. En självklar svårighet har varit att människors egna subjektiva historieberättelser sällan finns nedtecknade som en sammanhängande helhet. De bygger främst på muntlig tradition där det är särskilda skeenden och händelser som lyfts fram snarare än helheten. Sammanhanget mellan de olika händelserna och helheten i historieberättelsen framgår i stället i det underförstådda. Ett annat problem är att källorna ofta pekat i olika riktningar. Att sammanföra dessa röster till tre stora berättelser har därför varit förknippat med flera komplicerade avvägningar.

Att slå fast berättelserna i tid och rum har varit en annan av dessa utmaningar. Historien är nämligen levande på så sätt att den ständigt förändras i förhållande till vad som händer i samtiden. De historieberättelser som gjorde sig gällande i 1980- och 1990-talets Balkan skiljer sig därför delvis från dagens. Dessutom finns alltid variationer i hur man har sett på den egna gruppens historia beroende på vem man är och vad man har för tidigare erfarenheter t.ex. vad man har för familjebakgrund, var man bor och vilka konkurrerande berättelser man kommit i kontakt med. Vissa viktiga händelser och föreställningar i historieberättelsen kan dock vara någorlunda konstanta.

Texterna ingår i projektet Den livsfarliga historien (2011), skribent Carina Rönnqvist, Samordnare, forskning vid Lärarhögskolan vid Umeå universitet.

Huvudsakliga källor till texterna:

● Allcock, John B. Explaining Yugoslavia
● Banac, Ivo. The national question in Yugoslavia: origins, history, politics
● Benson, Leslie. Yugoslavia: a concise history
● Bringa, Tone. Being Muslim the Bosnian way: identity and community in a central Bosnian village
● Djokić, Dejan. Yugoslavism: histories of a failed idea 1918–1992
● Donia, Robert J. Bosnia and Hercegovina: a tradition betrayed
● Filandra, Šaćir. The Bosniac idea
● Goldstein, Ivo. Croatia: a history
● Jović, Dejan. Yugoslavia: a state that withered away
● Judah, Tim. The Serbs: history, myth and the destruction of Yugoslavia
● Lampe, John R. Yugoslavia as history: twice there was a country
● MacDonald, David Bruce. Balkan holocausts?: Serbian and Croatian victim-centred propaganda and the war in Yugoslavia
● Pavković, Aleksandar. The fragmentation of Yugoslavia: nationalism and war in the Balkans
● Ramet, Sabrina P. Balkan Babel: the disintegration of Yugoslavia from the death of Tito to the fall of Milošević
● Ramet, Sabrina P. Nationalism and federalism in Yugoslavia, 1963−1983.
● Ramet, Sabrina P. Thinking about Yugoslavia: scholarly debates about the Yugoslav breakup Sells,
● Sells, Michael Anthony. The bridge betrayed: religion and genocide in Bosnia and the wars in Bosnia and Kosovo
● Singleton, Frederick Bernard. A short history of the Yugoslav peoples
● Tanner, Marcus. Croatia: a nation forged in war
● Udovički, Jasminka & James Ridgeway (red.). Burn this house: the making and unmaking of Yugoslavia