Tiden före kriget - Ett land i upplösning

Vad var det som egentligen hände tiden innan det första Jugoslavienkriget bröt ut i Slovenien 1991? För att förstå det måste man gå några år tillbaka i tiden. Den 4 maj 1980 dog Jugoslaviens president, den då snart 88-årige Jozip Broz Tito. Hans begravning blev historiskt sett unik i sitt slag: 128 länder i både öst och väst var representerade och inte mindre än 47 utrikesministrar, 31 presidenter, sex prinsar och fyra kungar hade slutit upp. Den stora internationella uppmärksamheten kring Titos död hade sina orsaker. Han hade styrt Jugoslavien ända sedan 1945 och det ansågs allmänt – både inom och utom landet – att det var han som person som hållit ihop det unga och nationellt/religiöst sett heterogena landet. Med tanke på den politiska situationen, där socialismen utgjorde ett allt svagare sammanhållande kitt och där nationalismen åter började vinna mark, föreföll risken överhängande att krig skulle bryta ut efter hans död. 

Det dröjde ytterligare elva år innan de inre stridigheterna ledde till krig. När det väl hände hade Jugoslaviens ekonomi kollapsat och de rika republikerna i norr ville inte längre, som man såg det, försörja de fattigare provinserna i södra Jugoslavien. De nationalistiska slitningarna och de kommunistiska regimernas sönderfall i hela Östeuropa under sent 1980-tal och tidigt 1990-tal hade drivit på händelseutvecklingen i Jugoslavien. 

Långt ifrån alla i Jugoslavien stödde de nationalistiska partierna. Men när konflikterna bröt ut, en efter en, stod striderna mellan olika grupper eller nationaliteter – utan hänsyn till andra politiska skiljelinjer. På förhållandevis kort tid förändrades hela den politiska scenen dramatiskt. Nationella slitningar inom landet blev alltmer påtagliga, vilket inte minst märktes i den politiska retoriken. Eftersom nationalitetskänslan bland de grupper som levde i Jugoslavien till stor del bottnade i religiös tillhörighet, blev religionen en av de viktigaste identifikationsgrunderna, trots att Jugoslavien vid den här tiden var relativt sekulariserat. I den här situationen blev det allt vanligare att politiker började använda historiska jämförelser och argument hämtade från den egna nationella gruppens historieberättelser. Politiker – ofta före detta medlemmar i det kommunistiska partiet – kunde nu spela ut det nationalistiska kortet med stor framgång. Men vilka känslor spelade de egentligen på och vad var det för erfarenheter och föreställningar som människorna hade med sig som gjorde att de så snabbt tog till sig andemeningen i den politiska retoriken?

Texterna ingår i projektet Den livsfarliga historien (2011), skribent Carina Rönnqvist, Samordnare, forskning vid Lärarhögskolan vid Umeå universitet.

Huvudsakliga källor till texterna:

● Allcock, John B. Explaining Yugoslavia
● Banac, Ivo. The national question in Yugoslavia: origins, history, politics
● Benson, Leslie. Yugoslavia: a concise history
● Bringa, Tone. Being Muslim the Bosnian way: identity and community in a central Bosnian village
● Djokić, Dejan. Yugoslavism: histories of a failed idea 1918–1992
● Donia, Robert J. Bosnia and Hercegovina: a tradition betrayed
● Filandra, Šaćir. The Bosniac idea
● Goldstein, Ivo. Croatia: a history
● Jović, Dejan. Yugoslavia: a state that withered away
● Judah, Tim. The Serbs: history, myth and the destruction of Yugoslavia
● Lampe, John R. Yugoslavia as history: twice there was a country
● MacDonald, David Bruce. Balkan holocausts?: Serbian and Croatian victim-centred propaganda and the war in Yugoslavia
● Pavković, Aleksandar. The fragmentation of Yugoslavia: nationalism and war in the Balkans
● Ramet, Sabrina P. Balkan Babel: the disintegration of Yugoslavia from the death of Tito to the fall of Milošević
● Ramet, Sabrina P. Nationalism and federalism in Yugoslavia, 1963−1983.
● Ramet, Sabrina P. Thinking about Yugoslavia: scholarly debates about the Yugoslav breakup Sells,
● Sells, Michael Anthony. The bridge betrayed: religion and genocide in Bosnia and the wars in Bosnia and Kosovo
● Singleton, Frederick Bernard. A short history of the Yugoslav peoples
● Tanner, Marcus. Croatia: a nation forged in war
● Udovički, Jasminka & James Ridgeway (red.). Burn this house: the making and unmaking of Yugoslavia