Jugoslaviens tillkomst

Vad var då Jugoslavien och vilka var jugoslaverna? Genom historien har det område som utgjorde 1900-talets Jugoslavien (namnet betyder ”sydslavernas land”) bestått av ett antal olika statsbildningar som ofta stått under utländsk överhöghet från både öst och väst. Det var egentligen först i samband med de nationalromantiska strömningarna under 1800-talet som tanken om en enad sydslavisk nation började växa sig stark. Under den tiden bildades den så kallade illyriska rörelsen, som blev ett slags brytpunkt i synen på nationsbildning på Balkan, eftersom rörelsen riktade ljuset mot det som de menade var utmärkande för sydslavisk kultur och talade för behovet att samla alla sydslaver i en stat. Som sydslaver räknades bland annat slovener, kroater och serber. Under 1800-talet utgjorde dock inte bosnienmuslimerna en särskild nationell grupp. De betraktades i stället av andra som muslimer med kroatiskt och/eller serbiskt ursprung, och betraktade sig själva som muslimer.

Trots strävan att ena alla sydslaver i ett rike kom de att hamna i olika länder före 1914 − i Österrike-Ungern, Osmanska riket och i Serbien. I december 1918, i samband med freden efter första världskriget, utropades så Serbernas, kroaternas och slovenernas kungarike. Det unga kungariket plågades under hela mellankrigstiden av svåra inre nationella slitningar, något som kung Alexander försökte komma till rätta med bland annat genom att ge landet namnet Jugoslavien – “sydslavernas land” – och bygga på en gemensam jugoslavisk identitet. Han lyckades inte. Efter andra världskriget skapades till sist en federation − Socialistiska förbundsrepubliken Jugoslavien.

Texterna ingår i projektet Den livsfarliga historien (2011), skribent Carina Rönnqvist, Samordnare, forskning vid Lärarhögskolan vid Umeå universitet.

Huvudsakliga källor till texterna:

● Allcock, John B. Explaining Yugoslavia
● Banac, Ivo. The national question in Yugoslavia: origins, history, politics
● Benson, Leslie. Yugoslavia: a concise history
● Bringa, Tone. Being Muslim the Bosnian way: identity and community in a central Bosnian village
● Djokić, Dejan. Yugoslavism: histories of a failed idea 1918–1992
● Donia, Robert J. Bosnia and Hercegovina: a tradition betrayed
● Filandra, Šaćir. The Bosniac idea
● Goldstein, Ivo. Croatia: a history
● Jović, Dejan. Yugoslavia: a state that withered away
● Judah, Tim. The Serbs: history, myth and the destruction of Yugoslavia
● Lampe, John R. Yugoslavia as history: twice there was a country
● MacDonald, David Bruce. Balkan holocausts?: Serbian and Croatian victim-centred propaganda and the war in Yugoslavia
● Pavković, Aleksandar. The fragmentation of Yugoslavia: nationalism and war in the Balkans
● Ramet, Sabrina P. Balkan Babel: the disintegration of Yugoslavia from the death of Tito to the fall of Milošević
● Ramet, Sabrina P. Nationalism and federalism in Yugoslavia, 1963−1983.
● Ramet, Sabrina P. Thinking about Yugoslavia: scholarly debates about the Yugoslav breakup Sells,
● Sells, Michael Anthony. The bridge betrayed: religion and genocide in Bosnia and the wars in Bosnia and Kosovo
● Singleton, Frederick Bernard. A short history of the Yugoslav peoples
● Tanner, Marcus. Croatia: a nation forged in war
● Udovički, Jasminka & James Ridgeway (red.). Burn this house: the making and unmaking of Yugoslavia