4. Hbtqi-personers levnadsvillkor och rättigheter i historien

Trots ett starkt formellt skydd har hbtqi-personer lägre förtroende för offentliga institutioner än befolkningen som helhet. Hur relationen mellan hbtqi-personer och det offentliga har sett ut historiskt kan ge ledtrådar till hbtqi-personers lägre förtroende i dag. I det här avsnittet får du en överblick över viktiga förändringar av hbtqi-personers levnadsvillkor och rättigheter sedan början av 1900-talet.


 

Normer i förändring

Människor har i alla tider älskat personer som har samma kön som de själva, ibland trots förbud eller våldsamt förtryck, ibland som en självklar del av samhället. I Sverige finns flera dokumenterade exempel på öppen kärlek mellan personer av samma kön under 1800-talet. Genom historien finns också många exempel på personer som har överskridit könsnormer på olika sätt, till exempel genom att klä sig och leva som ett annat kön än det omgivningen har förväntat sig.

Selma Lagerlöf och Sophie Elkan håller varandra i handen

Selma Lagerlöf och Sophie Elkan. Foto: Public domain (Wikimedia Commons​)

 

Förväntningarna på hur människor bör ha relationer och bilda familj har genomgått stora förändringar under det senaste århundradet i Sverige. Detsamma gäller förväntningarna på vad det innebär att vara man eller kvinna. De idéer om kön och sexualitet som har funnits under det senaste århundradet präglar samtidigt det samhälle vi lever i i dag.

Heteronormativitet är ett begrepp som beskriver hur heterosexualitet ses som bättre och mer normalt än andra sexualiteter, alltså att heterosexualitet görs till norm. I ett heteronormativt samhälle förväntas människor vara heterosexuella och de förväntas vara det på ett särskilt sätt, till exempel genom att leva tillsammans i tvåsamma kärleksrelationer och skaffa barn. Normen om heterosexualitet innehåller också normer om kön. Personer som föds med killkropp förväntas identifiera sig som män och vara maskulina, och personer som föds med tjejkropp förväntas identifiera sig som kvinnor och vara feminina. Normerna märks i hur människor tänker, känner och beter sig mot varandra. De människor som bryter mot normerna behandlas till exempel ofta sämre än andra människor. Normer blir också tydliga i politik och i de lagar som stiftas i samhället.