1. Introduktion

Varför behöver offentliganställda som möter invånare ha kunskap om hbtqi och likvärdigt bemötande? I filmen får du en introduktion till webbfortbildningen.


  • Filmen visas i större format om du klickar på pilarna som formar ett X i nedre högra hörnet.
  • Tryck på CC för att visa undertexter.

Ladda ner manus till videon om du vill läsa istället för att lyssna


Nedan finns tre anledningar till att du som offentliganställd bör lära dig mer om likvärdigt bemötande ur ett hbtqi-perspektiv. 

  1. Kunskap om människors olika levnadsvillkor är en förutsättning för att jag ska kunna ge alla invånare ett bra bemötande. Vi som arbetar i det offentliga behöver förståelse för mångfalden i människors sätt att vara och leva, så att vi kan vara öppna och lyhörda inför alla vi möter.
  2. Det är lätt hänt att vårt bemötande av invånare påverkas av omedvetna föreställningar eller okunskap. Vi som arbetar i det offentliga behöver reflektera över detta för att vara säkra på att vi bemöter alla lika bra.  
  3. Homo-, bi- och transfobi är ett hot mot demokratin, och berör därför alla.

 

Reflektion innan nästa avsnitt

  • Vilken anledning ligger närmast dig och ditt arbete?