Digitalt klassrumsmaterial om Sverige och Förintelsen: kopplingar till skolans styrdokument

Lärarmaterialet är kopplat till kursplanerna för grundskolan årskurs 7–9 och gymnasiet.

I grundskolans kursplan i historia kommer materialet beröra nationalismen, diktaturer, demokrati, politiska ideologier, Förintelsen samt historiebruk.

I gymnasieskolans kurs H1B, samt övriga kurser i historia, kommer materialet beröra mänskliga rättigheter, diktaturer, folkmord, konflikter samt källkritik.

Genom att arbeta med det digitala materialet vill vi ge eleverna följande kunskap:

  • att få fördjupade kunskaper om Sveriges relation till Förintelsen.
  • att få insikt i olika tolkningar kring Sveriges agerande kring Förintelsen.
  • att få möjlighet att ha ett nyanserat samtal kring Sveriges relation till Förintelsen.
  • att få insikt i vår historiekultur gällande Sverige och Förintelsen.
  • att få utveckla sitt historiemedvetande.
  • att få öva historiebruk.