Ljuddraman om bemötande med reflektionsfrågor

Här kan du lyssna på olika fiktiva bemötandesituationer, baserade på verkliga händelser. Under varje ljuddrama finns reflektionsfrågor.

Ett fiktivt möte mellan en handläggare på Försäkringskassan och en invånare

 1. Skulle ett liknande bemötande kunna uppstå på din arbetsplats?
   
 2. Vad tror du att Jonas bemötande kan få för konsekvenser för Birgitta?
   
 3. Om du skulle ge Jonas något av följande råd för ett bättre och likvärdigt bemötande av Birgitta, vilket skulle du välja?

  a) Öka din kunskap om samer.
  b) Anta inte något om hur samer är eller ser ut.
  c) Håll fokus på Birgittas ärende.
   

Ett fiktivt möte mellan en handläggare på Socialtjänsten och en invånare

 1. Vad i handläggarens kontakt med Doreen bedömer du som ett bristfälligt bemötande?
   
 2. Tror du att handläggaren skulle ha bemött Doreen annorlunda om Doreen exempelvis hade haft en annan bakgrund?
   
 3. Om du skulle ge handläggaren något av följande råd för ett bättre och mer likvärdigt bemötande av Doreen, vilket skulle du välja? 

  a) Utgå ifrån att Doreen vill göra rätt.
  b) Gör inte antaganden om Doreens kompetens.
  c) Stäm av om Doreen har fått den hjälp och den information hon behöver.
   

Ett fiktivt möte mellan Polisen och en målsägande vid ett bostadsinbrott

 1. Vad i polisernas agerande innan, under eller efter kontakten med målsäganden milan, bedömer du som ett bristfälligt bemötande?
   
 2. Skulle ett liknande bemötande kunna uppstå inom din arbetsplats?
   
 3. Om du skulle ge poliserna något av följande råd för att ge ett bättre och mer likvärdigt bemötande av målsäganden, vilket skulle du välja?

  a) Ta stöd i riktlinjer.
  b) Ge Milan större utrymme att berätta.