4. Svar på tal

Övningen har som mål att utveckla reflektionerna kring identitet, relationer och sociala livsvillkor. Samt att öka kunskapen om betydelsen av alla människors lika värde och att öka reflektionerna kring egna värderingar. 

I den här övningen hämtas svarsalternativen från både forskningsdata och allmänna uppfattningar. Eleverna/deltagarna ska ta ställning till olika frågor och kunna argumentera för sina val.

 

Frågor till övningen

- Hur gammal var du när du fick din första fördom?
1. Fördomar är till viss del förprogrammerade från födseln* (enligt forskning stämmer detta)
2. 2–6 år
3. 7–11 år
4. 12–15 år

- Hur lång tid tar det att bilda sig en uppfattning om en annan person?
1. Cirka 5 minuter
2. Cirka 30 sekunder
3. Cirka 20 sekunder
4. Ca 3 sekunder (enligt forskning stämmer detta)

- Är det okej att ha fördomar om andra?
1. Ja
2. Nej
3. Ja, om man inte visar det öppet
4. Eget alternativ

- Varför har vi fördomar om andra?
1. För att vi är rädda för det som är annorlunda
2. För att fördomar mot andra gör oss starkare
3. För att det är viktigt att få tillhöra en speciell grupp
4. Eget alternativ

* Svaret på denna fråga är kanske inte helt självklar. Det finns medfödda förutsättningar för hur våra hjärnor utvecklas och hur de kommer att fungera under livet. Även om vi gör allt för att arbeta bort fördomar så kommer fördomar troligen alltid finnas med oss. Det finns enligt forskning mycket som tyder på att fördomar i viss mening är förprogrammerade och börjar utvecklas långt före 3 års ålder.

 

Genomförande i klassrummet

Peka ut vilket hörn som representerar varje svarsalternativ och följ upp elevernas/deltagarnas val efter varje fråga med en kort diskussion.

Genomförande i en digital miljö

Läs upp frågorna och svarsalternativen. Eleverna kan svara genom att skriva siffran på det alternativ de tror eller tycker och hålla upp framför kameran. Alternativt kan eleverna skriva alternativet i chatten.