3. Ärligt talat

Övingen har som mål att utveckla reflektionerna kring identitet, relationer och sociala livsvillkor. Samt att öka kunskapen om betydelsen av människors lika värde och att öka reflektionerna kring egna värderingar. Övningen hjälper eleverna att upptäcka sina egna förutfattade meningar och fördomar om olika grupper.

Ladda ner arbetsbladet

 

Genomförande i klassrummet

  1. Dela ut arbetsbladet om fördomar. Elevernas uppgift är att fylla i arbetsbladet och därmed ta ställning till vilka tre grupper de har, respektive inte har, fördomar om (se instruktion i arbetsbladet). 
  2. Fördomar kan vara svåra att göra sig av med, men vi kan välja hur vi vill agera eller handla utåt. Det kan vi bara göra om vi blir medvetna om att vi har dessa fördomar.

Genomförande i en digital miljö

  1. Skicka ut arbetsbladet digitalt till eleverna. Elevernas uppgift är att fylla i arbetsbladet och därmed ta ställning till vilka tre grupper de har, respektive inte har, fördomar om (se instruktion i arbetsbladet). 
  2.  Fördomar kan vara svåra att göra sig av med, men vi kan välja hur vi vill agera eller handla utåt. Det kan vi bara göra om vi blir medvetna om att vi har dessa fördomar. 

 

Samtala med klassen om deras val. 

Det kommer att finnas många grupper som ingen har en tanke på att vara fördomsfull mot. Vad beror det på? 
Det kommer också att finnas grupper som många delar fördomar om. Vad beror det på?
Hur påverkar fördomar om en viss grupp eleven och hens beteende?