2. Orsak och verkan

Övningen har som mål att eleverna lär sig den historiska bakgrunden till fördomar mot vissa grupper. Samt att eleverna själva får komma fram till vilka följderna kan bli av fördomsfulla påståenden.

Ladda ner arbetsbladet

 

Intro

 1. Förklara att för att förstå och reagera på fördomsfulla och diskriminerande påståenden måste vi se på underliggande orsaker, till exempel den historiska betydelsen eller kopplingar till andra problem.
 2. Visa arbetsbladet och berätta för eleverna att de ska jobba i grupper för att identifiera exempel på bakgrunder, orsaker och historiska händelser som leder till fördomar (orsak) och att de ska identifiera verkningarna och konsekvenserna av fördomar (verkan). Du kan använda ett eget exempel för att illustrera detta i detalj.
 3. För orsak: här utforskas svar på frågan ”varför händer detta?”.
  ​För verkan: här utforskas svar på frågan ”vad som kan hända till följd av fördomsfulla påståenden?”.

 

Följande exempel på fördomsfulla påståenden kan användas i övningen

Exemplen har olika ”allvarsgrad” och kan därmed bidra till reflektion kring vidden av det vi säger utan att vara medvetna om det. Övningen kommer från https://dembra.no/sv/blog/opplegg/fordomstreet/

 1. Idrottslärare: ”Sisten är en jude”
 2. Facebook: ”Romer måste börja jobba. Jävla snyltare.”
 3. Politiker: ”Samhället behöver kvinnor som sköter hem och familj.”
 4. Kommentarsfält på nätet: ”Muslimer är terrorister!”
 5. Sport-kommentator på TV: ”Det är den tyska fotbollsmaskinen igen.”
 6. På bussen: ”Ungdomar är lata och egoistiska.”
 7. På kaféet: ”Norrbaggar är korkade.”
 8. Kommentar i tidning: ”Sverige är inget socialkontor för resten av världen.”

 

Förlag till genomförande i klassrummet

 1. Dela in eleverna i grupper och ge arbetsbladet till varje grupp.
  Välj ett påstående från listan nedan eller ge ett eget exempel och be eleverna att skriva texten i fältet ”uttalande”.
 2. Be därefter grupperna att fylla i så många orsaker och verkan de kan. De ska föreställa sig att påståendet har lagts ut på nätet eller att någon till exempel har sagt det i klassrummet, på rasten eller i något annat sammanhang.
 3. Ge grupperna minst 15 minuter för att göra klart sitt papper.

Förlag till genomförande i en digital miljö

 1. Skicka ut arbetsbladet digitalt till eleverna alternativt be dem rita upp det själva.
 2. Dela in eleverna i grupper om det är möjligt. Övningen kan även göras individuellt, men en del av diskussionen och processen kan då förloras. Välj ett påstående från listan nedan eller ge ett eget exempel och be eleverna att skriva texten. 
 3. Be därefter eleverna att fylla i så många orsaker och verkan de kan. De ska föreställa sig att påståendet har lagts ut på nätet eller att någon till exempel har sagt det i klassrummet, på rasten eller i något annat sammanhang.
 4. Ge grupperna eller eleverna minst 15 minuter att skriva klart.

 

Avslutning

 1. Om eleverna har missat viktiga orsaker eller verkningar kan det vara bra att diskutera dem gemensamt.
 2. Lyft ut några av rötterna och ”idémyllra” kring sätt att hantera dem. Om eleverna till exempel har identifierat ”okunskap” som en underliggande orsak, kan man ställa frågan hur detta problem kan lösas.
 3. Eleverna kan gå runt och se på de andra gruppernas arbetsblad. Noterar de några intressanta skillnader mellan arbetsbladen?

Som sammanfattning kan följande frågor diskuteras:

 • Hur lätt var det att hitta orsakerna? Berätta om eventuella problem eller diskussioner inom grupperna.
 • Tror ni att kunskap om orsakerna och verkningarna av fördomar hjälper oss att reagera när vi möter sådana påståenden eller att motarbeta dem?
 • Hur kan man göra när man hör någon uttala fördomar?
 • Hur kan man själv jobba med sina fördomar?