Källor till Antiziganism i historien och idag

Amnesty.se, https://www.amnesty.se/ 

Arkiv.minoritet.se, Romadelegationen.se, http://arkiv.minoritet.se/romadelegationen/www.romadelegationen.se/ 

Bohusläns museum, Möt resandefolket, https://www.bohuslansmuseum.se/utstallningar/mot-resandefolket/ 

Bruchfeld, Stephane & Levine, Paul A., …om detta må ni berätta…, Stockholm (2015)

Crd.org, Romregistret: staten skyldig till etnisk registrering – hovrätten fastställer tingsrättens dom, https://crd.org/sv/2017/04/28/romregistret-staten-skyldig-till-etnisk-re...

Demokrati100.se, https://demokrati100.se/ 

Erinnern, Romer under Förintelsen, https://www.romasintigenocide.eu/svenska/home 

Flennegård, Ola, Romer under Förintelsen, lärarhandledning

Forum för levande historia, Romer under Förintelsen, www.levandehistoria.se

Forum för levande historia, Antiziganism då och nu, , https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/rasism/lar-dig-mer-om-r...

Fraser, Angus M., The Gypsies (The Peoples of Europe) (1992)

Justitiekanslern, Kringresanderegistret, https://www.jk.se/ 

Kommissionen mot antiziganism, Därför kommer de hit, https://www.minoritet.se/user/motantiziganism/debattartikel/darfor-komme...

The Linnean Society of London, https://www.linnean.org/learning/who-was-linnaeus/linnaeus-and-race? 

Länsstyrelsen, Nationella minoriteter och minoritetsspråk, https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/samhalle/social-hallbarhet/nation...

Minoritet.se, https://www.minoritet.se/ 

Minoritet.se, Antiziganism, https://www.minoritet.se/user/motantiziganism/wp-content/uploads/2015/03...

Montesino, Norma, Zigenarfrågan: intervention och romantik (2002)

Romernas historia, http://www.romernashistoria.se/ 

Romska kulturcentret Stockholm, http://www.rkcstockholm.se/ 

Romskaplatser.se, http://www.romskaplatser.se/ 

Samer.se, http://www.samer.se/ 

Selling, Jan, Frigörelsen – romers och resandes emancipation i Sverige och andra länder (2020)

Socialstyrelsen.se, Antiziganism i statlig tjänst, https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelk...

Sr.se, Romregistret gör att staten stäms för brott mot mänskliga rättigheter, https://sverigesradio.se/artikel/5972888 

Stockholmskällan, https://stockholmskallan.stockholm.se/ 

Stockholms stadsmission, https://www.stadsmissionen.se/ 

Ur.se, Romernas historia 1900-tal, https://www.ur.se/mb/pdf/handledningar/201000-201999/201569-Romernas_his...

USHMM, https://encyclopedia.ushmm.org/ 
Vår romska historia, http://www.varromskahistoria.se