Förslag på diskussionsfrågor

Använd diskussionsfrågorna efter att alla har läst texten. Frågorna de redan besvarat är ett stöd till diskussionsfrågorna. 

De här förslagen till diskussionsfrågor har inga enkla svar, därför kan det vara bra att kolla av så att alla har läst och förstått texten. På det sättet kan fördomar och stereotyper undvikas. Om en fördom eller stereotyp nämns så stanna upp och ifrågasätta och diskutera den.  

1. Varför har romer förföljts eller diskriminerats under så lång tid och diskrimineras även idag?

2. Vem har ansvar för att romer och andra folkgrupper inte ska utsättas för diskriminering?

3. Hur har idén om att människor kan delas in i olika ”raser” påverkat oss idag?

Tiggare är en fråga som kan komma upp under diskussionen. Då är det bra att känna till att tiggeri inte är olagligt i Sverige. Men det finns en diskussion om det då vissa vill göra det olagligt. De kommuner som infört tiggeriförbud eller tiggeritillstånd får bara ha det på avgränsade platser. En följdfråga kan vara att om det införs tiggeriförbud i hela Sverige, på vilket sätt hjälper det dem som tigger? En grundläggande fråga kan var: ”Varför tigger människor?”. Här kan man diskutera grundproblem som kan finnas i olika länder som gör att människor söker efter en bättre tillvaro. Problem som till exempel fattigdom och bristande respekt för grundläggande mänskliga rättigheter.  

Fördomar

I texten nämns fördomar och hur romer utsatts för det. Diskutera i grupper och/eller i helklass om fördomar och om hur de påverkar vårt samhälle idag.

Stödfrågor:

  • Vad är en fördom?
  • Varför tror ni vi har fördomar?
  • Vad finns det för problem med fördomar?
  • Är det svårt att sluta ha fördomar?
  • Hur kan man göra för att jobba med sina fördomar?
  • Varför är det viktigt att vi respekterar och tolererar varandras olikheter?
  • Vad innebär det i praktiken och i vardagen att vi respekterar varandras olikheter?