För vidare läsning om folkmord

Forum för levande historia

https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/forintelsen 
https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/kommunistiska-regimers-...
https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/folkmordet-i-rwanda 
https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/folkmordet-1915
https://www.levandehistoria.se/folkmordet-i-srebrenica/vad-hande-i-srebr...
https://www.levandehistoria.se/begreppet-folkmord/folkmordsbegreppets-up...

Ammert, Niklas, Om vad och hur må ni berätta? undervisning om Förintelsen och andra folkmord. Forum för levande historia. (2011)
Gabrielson, Kim, Folkmord - inget nytt i historien. (2006)
Gerner, Kristian, Folkmordens historia: perspektiv på det moderna samhällets skuggsida. (2005)
Kiernan, Ben, Blod och jord: historien om folkmord och utrotning, från Sparta till Darfur. (2010)
Sennerteg, Niclas, Ord som dödar: om folkmord och propaganda. (2010)

Skriftserien

https://www.levandehistoria.se/search/skriftserie 
Forum för levande historias skriftserie utgörs av texter om historiska ämnen. De olika publikationerna har berört bl a Förintelsen, folkmord och rasbiologiska institutet. 

Biblioteket som resurs

https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/biblioteket
Vårt referensbibliotek är ett av landets specialbibliotek med fokus på Förintelsen och folkmord.