Förslag på hur materialet kan användas

Jämförelsen mellan folkmorden kan användas på olika sätt.

Ett sätt är att visa materialet på storskärm och gå igenom det tillsammans med eleverna. Använd gärna en karta också för att visa var i världen folkmorden skedde. Detta är ett bra sätt då det ger möjlighet att besvara frågor och diskutera jämförelserna med hela klassen. Därefter kan eleverna arbeta enskilt, i par eller i mindre grupper med frågorna till materialet. 

Ett annat sätt är att eleverna får jobba i par eller i mindre grupper och först enskilt läsa igenom jämförelserna och sedan arbeta med frågorna tillsammans.  

Vid distansutbildning kan eleverna läsa igenom jämförelserna för att sedan enskilt lämna sina tankar till någon annan i klassen som får läsa igenom och reagera på det som skrivits. Man måste inte tycka lika eller olika då ämnet är komplicerat och tillsammans kan de försöka hitta lösningar.

Förslag på vidare arbete

För vidare arbete med folkmord kan eleverna få i uppgift att studera något annat folkmord från 1900-talet fram till idag. Hur ser de 8 stegen ut i det folkmordet? Hade det folkmordet kunnat förhindras i något av stegen 1–6?
Man kan även se på hur och om folk har försonats efter ett folkmord.