Diskussionsfrågor

 • Diskutera de roller som nämns i avsnitt 1.
 • Kan det funnits fler roller?
 • Kan människor och länder bytt roller under kriget?
   
 • Varför trodde vissa att olika människor tillhörde olika ”raser”?
 • Vad är rasism och vad bygger det på?
 • Finns det de som fortfarande tror det?
 • På vilka sätt är fördomar ihopkopplade med rasism?
   
 • Varför var andra världskriget en anledning för att Förintelsen kunde genomföras?
 • Hur kunde Förintelsen förhindrats?
 • Vad hade krävts för att Förintelsen inte skulle ske?
   
 • De allra flesta som utförde omänskligt onda handlingar var helt vanliga människor med familj och vänner. De var inte maskiner som var programmerade att utföra dessa dåd. Hur kunde människor ändå övertygas att göra de onda handlingar mot andra människor som de gjorde?