Överenskommelse mellan länder att hjälpa varandra,
till exempel vid krig.

Historisk period för områdena vid Medelhavet. 
Antiken började ungefär år 700 före vår tideräkning. 
Den slutade med att Romarriket förlorade sin makt år 476.

Fördomar och hat mot judar.

Att döda någon som straff.

Att tvinga någon bort från makten, 
till exempel en president.

Halvö mellan Medelhavet och Svarta havet. 
På Balkan finns till exempel 
länderna Albanien, Bulgarien, Rumänien och Kroatien.

Att vägra köpa något av ett företag eller ett land,
eller vägra sälja något till ett företag eller ett land. 

Ett ställe där människor köper och säljer aktier.

Personer som inte är militärer i krig.

Folkgrupp som lever i länderna Kambodja, 
Vietnam, Laos, Thailand och Malaysia. 
Majoriteten av Chamfolket är muslimer.

Stjärna med sex uddar
som är symbol för judendomen.

Ordet betyder folkstyre, 
alltså att folket bestämmer.

När individer eller grupper tvingades att flytta.

Att leva i exil eller på en plats långt från sitt historiska hemland.

När en person eller grupp 
behandlas orättvist och ojämlikt. 

Att samla bevis för något 
till exempel med att filma, fotografera och anteckna.

Särskilda grupper i nazisternas armé 
som fick order att mörda judar, kommunister 
och andra som nazisterna tyckte var ett hot eller fiende.

Att göra sig fri från förtryck och bli jämlik med samma rättigheter som andra i samhället.

 

Öka.

Den grupp av människor med samma historia och kultur som en person är del av eller identifierar sig med.

Detyder att en åsikt eller tanke är mycket överdriven och som personen inte vill diskutera eller förändra. 

Att vara tvingad att fly från sitt hemland 
för att leva i ett annat land. 

En ideologi, alltså idéer och åsikter som politiskt är till höger. Den är icke-demokratisk, extrem, använder våld och tycker att det egna landet är viktigast.

En ideologi, alltså idéer och åsikter
som säger att kvinnor ska ha samma rättigheter 
och möjligheter som män. 
Feminister kämpar för politiska, ekonomiska 
och sociala rättigheter för kvinnor. 

En ideologi, alltså idéer och åsikter
som säger att kvinnor ska ha samma rättigheter 
och möjligheter som män. 
Feminister kämpar för politiska, ekonomiska 
och sociala rättigheter för kvinnor. 

Fascism är en en ideologi, alltså idéer och åsikter
som politiskt är till höger.
Den är auktoritär, extrem, använder våld
och tycker att det egna landet är viktigast.

Fascism är en ideologi, alltså idéer och åsikter 
som politiskt är till höger.
Den är auktoritär, extrem, använder våld 
och tycker att det egna landet är viktigast.

Förenta nationerna är
en organisation för internationellt samarbete och fred.
FN bildades efter andra världskrigets slut år 1945.

Land som FN kontrollerar
och hjälper för att bli självständigt land. 

Att mörda och skada en hel folkgrupp.

Att bli jagad ut ur sitt land, 
att bli utvisad med våld.

Samling av lagar om hur ett land ska styras.

Att kränka och använda våld gång på gång
mot en människa eller en grupp människor.

Stoppa, hindra.

När något blir förstört så att inget finns kvar.

Nazisternas folkmord på
6 miljoner judar under andra världskriget 

Propaganda 
att Förintelsen inte har hänt,
att det är en lögn som judar har hittat på 
för att tjäna pengar och få stöd för landet Israel. 
Propagandan är vanlig bland extrema rörelser 
och på flera håll i Mellanöstern.

Läger som fanns för att mörda människor. 
Jämför med koncentrationsläger.

Säga att det inte är sant.

Att bli tvingad att vara slav.

Överenskommelse mellan länder 
att skydda varandra i krig om landet blir attackerat.

När en starkare grupp använder våld
för att tvinga andra som är svagare att lyda.

Den som gör ett brott.

Ett rum där människor dödas med gas. 
Nazisterna använde gaskamrar i förintelselägren 
under andra världskriget.

Någon som vill ha mycket av något, 
till exempel pengar.

Personer som någon annan har tagit till fånga 
och till exempel hotar att döda om de inte får pengar.

Förändring för att få mer kontakt 
mellan jordens länder.

Homosexuella, bisexuella, 
transpersoner, queerpersoner och intersexpersoner.

Ett ojämlikt system med regler 
för vem som får bestämma över vem. 

Vem jag är, 
alltså den bild som vi människor har av oss själva. 
Min identitet hjälper mig att känna 
vilka grupper som jag är en del av.
Identiteten utvecklas under hela livet. 

Krig mellan olika grupper i ett och samma land.

När en människa är del av en större grupp.

En person som kan och gärna vill tänka och diskutera olika frågor om till exempel världen och människor.

En person som inte accepterar eller förstår
andra människors åsikter, religion eller sätt att leva. 

Ge upp eller ge sig.

Tävling mellan länder om att skaffa flest vapen.

Ett ord som ska dölja 
vad någon egentligen menar eller tycker.
Det riktiga ordet byts ut mot ett annat ord. 

Område som ett annat land kontrollerar,
ofta i en annan världsdel.

Person som är med och tar makten över ett område
för att göra området till koloni. 

Person som vill att alla ska äga allt tillsammans.
Jorden och industrierna i ett land
ska inte ägas av individer eller olika företag.

Ett slags fängelse.
Fångarna fick ofta arbeta hårt, som slavar. 
Många dog av svält eller sjukdomar och många blev mördade.

Ett bråk när de som bråkar inte kan komma överens. 
Det kan vara mellan länder, politiska partier 
eller arbetare och arbetsgivare.

När ett företag inte kan betala sina räkningar
och företaget måste sluta med sitt arbete.   

Ett hemligt samarbete mellan en grupp människor 
där de planerar att göra något olagligt eller elakt.

Förklaring som inte är sann  
om hur världen ser ut. 
Ett exempel är konspirationsteorin att en liten grupp 
i hemlighet försöker styra och kontrollera världen. 

Internationell överenskommelse.

Byta religion.

När en person med makt tar emot mutor 
för att fatta ett visst beslut. 
Mutor kan till exempel vara pengar.

När en person med makt tar emot mutor 
för att fatta ett visst beslut. 
Mutor kan till exempel vara pengar.

Krig med kristna riddare, alltså militärer 
som krigade mot kyrkans fiender. 
Korstågen i Europa startade under 1000-talet 
och slutade på 1200-talet. 

Att göra något som skadar en annan person 
fysiskt eller psykiskt. 

Att göra något som skadar en annan person 
fysiskt eller psykiskt. 

När en person vid en speciell ceremoni
blir kung eller drottning.

Att lämna en båt och gå iland.

Hur en person lever,
eller hur ekonomi, bostäder och arbete är 
för ett folk eller ett land.

Lång kniv med ett brett blad. 

Den grupp som är störst, 
alltså har flest medlemmar 
jämfört med en mindre grupp, minoriteten.

Den kultur 
som de flesta människorna delar i ett samhälle  
och som är den kultur som är vanligast i samhället. 

När möjligheterna minskar för en person eller en grupp
att få vara med och påverka samhället.

När många människor mördas samtidigt, 
alltså ett massmord.

En stor grav där många döda är begravda 
utan att deras namn står på en gravsten eller en skylt. 

Möte där många människor är med.

Medborgares kamp för lika rättigheter. 
Svartas kamp för samma rättigheter 
som andra medborgare i USA åren 1955 - 1968
är ett exempel på en medborgarrättsrörelse.

En tid i Europas historia från 400-talet 
fram till 1400-talet. 
Under den tiden hade den kristna kyrkan stor makt. 
Medeltiden i Sverige var från 1000-talet 
till början av 1500-talet.

Området öster om Medelhavet, 
där Asien och Afrika möts. 
Syrien, Libanon, Israel, Iran, Irak, Turkiet och Egypten 
är några länder som ligger i Mellanöstern.

Invandring och utvandring, 
alltså att flytta mellan länder.

Grupp som har färre medlemmar än en större grupp. 
Den större gruppen är majoriteten.

Språk som en mindre grupp talar. 
Sverige har fem nationella minoritetsspråk: 
samiska, finska, meänkieli, jiddisch och romska.

En sorts raket som styr sig själv 
och exploderar när den kommer fram till sitt mål.

Person som arbetar med 
att sprida information om sin religion.
Och försöker få andra att gå över
till den religionen.

Religion med bara en gud.
Kristendomen, judendomen och islam 
är exempel på monoteistiska religioner.

Polyteistiska religioner har flera gudar. 
Några exempel på polyteistiska religioner är 
hinduism, asatro och grekisk mytologi.


Något som är falskt men som många tror på ändå.

Blandning av flera olika kulturer.

Idén om att det egna landet är viktigast 
och att det egna folket är bättre än andra folk.  

Personer som tror på nazismen 
och som gav stöd till Adolf Hitler.
Nazismen är en rasistisk ideologi. 
Den säger att det finns olika raser av människor
och att den så kallade ariska rasen är bättre än alla andra.

Namnet på Tyskland 
när nazisterna hade makten under åren 1933–1945.

Person eller nation som inte väljer sida i en konflikt.

När ett främmande lands militär 
tar över makten i ett område eller ett land.

Land eller landområde som ett annat land 
tagit makten med över vid krig. 

En person som följer alla regler i sin religion. 

Överenskommelse, avtal mellan olika länder.

En sjukdom som sprider sig i världen 
och där många människor blir sjuka.

Person som lagen säger 
inte har rätt att leva i landet.

De människor som folket i ett land 
har valt ska bestämma.
Riksdagen är Sveriges parlament.

Budskap i till exempel media 
som ska få människor att tycka på ett visst sätt.

Idéer som inte är vetenskap
men som vi ska tro är vetenskap. 

En förändring som ska göra något bättre.
En politisk reform är en förändring 
för några eller alla ett samhälle.

Ledaren för regeringen i ett land. 
I Sverige är statsministern regeringschef.

Styre, ledningen för ett land.

Vara en del av 
eller att få rösta i ett parlament till exempel.

Konsten att tala eller skriva 
så att människor tror på budskapet.

En stor förändring. 
En revolution kan vara att med våld 
försöka förändra något
eller få bort de som har makten
i ett samhälle.

Namnet på chefen 
för regeringen i Tyskland fram till år 1945. 
Nu kallas regeringschefen förbundskansler.

Det som är grunden för lagar och rätt i ett land. 
Det som står i Koranen till exempel
är grunden för islamskt rättssystem. 

En organisation.
En grupp med många människor 
som arbetar tillsammans för samma mål.

Lördagen som är judendomens vilodag. 
Sabbaten börjar när solen går ner fredag kväll.

Ett hemlig samarbete där de planerar något ont. 
En sammansvärjning kan till exempel vara 
en hemlig plan för att skada eller döda någon.

Straff mot ett land.

Icke-religiös. 
Någon som inte tror på en religion. 

Lagar för samhället från islams heliga bok Koranen.

En nationalistisk rörelse 
som en del judar i Europa startade i slutet av 1800-talet.
Målet var att skapa ett eget land för judar.

Antisemitisk propaganda har använt ordet sionister 
som ett kodord för judar.
Men alla judar är inte sionister.  

Pengar som någon får om hen blivit skadad
eller som den som skadat något måste betala.

Politisk ideologi
där gruppen är viktigare än individen.
Staten ska ansvara för att lösa samhällets problem 
och inte privata företag. 

Beskrivning av till exempel en folkgrupp 
som beskriver alla på samma sätt
med samma utseende och egenskaper. 

Operation för att göra 
så att en person inte kan få barn.  

När arbetare vägrar att arbeta
för att de vill ha en förändring
till exempel högre lön till exempel.

Byggnaden där judar har gudstjänst. 
Syndabock = den person som får skulden för något dåligt som hänt.

Den person som får skulden för något dåligt som hänt.

Judarnas heliga skrift.

Område som tillhör ett land.

Som ger en svår psykisk chock eller sorg.

Tungt arbete som en fånge får som straff
och är tvungen att göra. 

En sjukdom som loppor från råttor 
kan sprida till människor.

När staten vid en kris i landet
bestämmer att ändra lagar och rättigheter. 
Det kan till exempel vara 
att människor inte får vara utomhus på natten.

Militär organisation 
som samlar viktig information om fienden.

Det som någon vill göra.

Att helt förstöra något.

Att tro på spöken, onda krafter
och annat som det inte finns bevis för.

När ett land eller en makt 
bestämmer över hela världen.

En myt och konspirationsteori
om att en liten grupp i hemlighet
planerar att få makt över hela världen. 
Myten att judar konspirerar för att styra världen 
är en viktig del i antisemitism idag.

Person som tittar på något.

Något som till exempel myndigheter gör 
för att ändra något som inte fungerar bra.

Ett stort rike 
med samma kung under åren 1867–1918. 
Länderna i riket var Österrike, Ungern, Tjeckien, 
Slovakien, Bosnien, Kroatien, Slovenien 
och delar av dagens Polen, Ukraina, Rumänien och Serbien.

Våld eller kränkning 
mot en person.

Fördomar och hat mot romer.

Länderna som krigade mot Nazityskland under andra världskriget.

När en person i en minoritetsgrupp slutar följa sin kultur för att anpassa sig till majoritetens sätt att leva.  

Aktiebörsen i New York kraschade 1929. Människor som hade sparat pengar i aktier förlorade alla sina pengar. Det var början på en ekonomisk kris i hela världen. 

Åsikter och värderingar om människor som inte är sanna och ofta negativa.

En stängd del av en stad eller by där många människor lever tillsammans i stor fattigdom.

Att ha en bestämd ordning där vissa personer är viktigare. 

När till exempel en stat undersökte noga en särskild folkgrupp för att kunna kontrollera den.

Arbetet med att skapa nya lagar eller ändra en lag som redan finns.

En planerad, stor och våldsam attack mot en folkgrupp.

Byggde inte på vetenskaplig grund, utan var en blandning av naturvetenskap och fördomar. Försökte bevisa att det fanns olika raser av människor och att raserna hade olika egenskaper. Men det finns inte olika människoraser.

Lista med namn och information.

Ett gemensamt ord för alla olika grupper av romer.

Person som vissa människor tycker är sämre eller mindre värd än andra.  

Person som hen själv tycker eller andra tycker  är bättre eller mer värd än andra.

Folkgrupp som lever i länderna Kambodja, Vietnam, Laos, Thailand och Malaysia. Majoriteten av Chamfolket är muslimer.

Ett begrepp som oftast använads i samband med FN. FN:s förvaltarskapsomårde land som FN kontrollerar och hjälper för att bli självständigt land.

Oftast när man talar om världskrig syftar man på Första och Andra världskriget. Första världskriget var kriget åren 1914–1918. Till exempel Tyskland, Österrike-Ungern och Osmanska riket förlorade kriget mot de allierade. De allierade var Storbritannien, Frankrike, Belgien och USA med flera. Andra världskriget  var åren 1939 - 1945. De allierade vann kriget mot Nazityskland och de länder som stod på Nazitysklands sida i kriget.

Arier, eller arisk, vad  nazisternas namn på den ras som de sa fanns och som de tyckte var mest värd av alla grupper.

HBTQI-personer är homosexuella, bisexuella, transpersoner, queerpersoner och intersexpersoner.

Minoritet, eller nationell minoritet, är en mindre folkgrupp som under lång tid bott i ett land och har en egen kultur.Sverige har fem nationella minoriteter: samer, sverigefinnar, tornedalingar, judar och romer.

4. Romer under Förintelsen

Vad?
Det här avsnittet handlar om romer under Förintelsen.

Varför?
Syftet är att du ska förstå hur folkmordet på romer kunde hända.

Nyckelord
Deportation, Förintelsen, folkmord, diskriminering, andra världskriget, de mänskliga rättigheterna.

Fråga?
Varför tog det så lång innan folkmordet på romer erkändes?


 

Nazisterna fick makten i Tyskland år 1933.
De började direkt skapa lagar för de grupper
som nazisterna inte tyckte passade i det tyska samhället.

När lagarna kom var det redan mycket våld 
mot dessa grupper.
Det var till exempel accepterat 
att trakassera och misshandla romer.
Många som inte var nazister tyckte att det var okej
att diskriminera och behandla romer illa.
Fördomar och misstänksamhet mot romer 
hade funnits under mycket lång tid.

Nazisternas propaganda sa  
att romer var ett hot mot Tyskland och det tyska folket. 
Efter det blev romer deporterade,
alltså skickade till koncentrationsläger.

Andra världskriget

Andra världskriget startade år 1939
när den tyska armén gick in i Polen.  
Nazisterna hade inom ett år
ockuperat stora delar av flera europeiska länder.

I maj 1940 deporterade nazisterna 2 800 romer 
från Tyskland till arbetsläger i Polen.
Romer i länder som Tyskland ockuperat
sattes i fängelse eller tvingades att flytta.
Många romer placerades i getton,
i arbetsläger eller i koncentrationsläger.

Ett exempel är de 5 000 romer från Österrike 
som flyttades med tvång under hösten 1941
till det judiska gettot i staden Łódź i Polen. 
700 romer dog av sjukdomen tyfus i gettot.
De som överlevde skickades senare 
till förintelselägret Chelmno i Polen.
Där blev de sedan mördade.  

Många romer dog i getton och läger.
Men de flesta blev skjutna av tyska soldater.
När Tyskland började kriga mot Sovjetunionen år 1941
hade Tyskland särskilda trupper.
Trupperna kallades Einsatzgruppen. 
Einsatzgruppen fick order att mörda kommunister, 
judar och andra som nazisterna tyckte var ett hot. 
Många romer blev därför mördade.

Romer står i kö i väntan på transport till läger.
Romer i staden Asperg i Tyskland deporterades 22 maj 1940.
Foto: Bundesarchiv

”Zigenarfamiljelägret”

Nazisterna bestämde i december 1942
att alla romer som fanns kvar i Tyskland
skulle skickas till koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau.
Där hade nazisterna skapat 
ett särskilt ”zigenarfamiljelägret”.

22 000 romer från olika fångläger i Tyskland, Polen
och Österrike skickades till ”zigenarfamiljelägret”.
Hälften av dem dog av svält och sjukdomar.

I lägret fanns romer som varit soldater i Tysklands armé
under första världskriget.
När nazisterna försökte avrätta de första romerna i lägret
gjorde dessa romska soldater motstånd.
Därför flyttade nazisterna 
alla fångar som var unga och starka män.
Kvar i lägret var kvinnor, barn och äldre män.

Lägrets ledning bestämde att stänga lägret sommaren 1944. 
Alla romer i lägret skulle därför dödas.
Den 2 augusti 1944 mördades 2 897 romer i Auschwitz.
De mördades med giftig gas.

Den 2 augusti är därför en minnesdag 
för det romska folkmordet.

Flygfoto över det romska familjelägret i Auschwitz - Birkenau.
Det romska familjelägret i Auschwitz -Birkenau.
Foto: Public domain

Folkmordet på romer

Romer har blivit förföljda i Tyskland 
och i andra europeiska länder under lång tid 
innan nazisterna tog makten i Tyskland år 1933.
Vi vet inte exakt hur många romer 
som fanns i Europa innan andra världskriget. 

Vi vet inte heller hur många romer 
som mördades under kriget.
Men forskarna säger 
att mellan 200 000 och 500 000 romer mördades.  

Sverige och många andra länder visste redan 
under andra världskriget att judar var förföljda
och att de mördades.
Men det var okänt under lång tid
att det var folkmord på romer också.

Efter kriget fick många länder 
tillbaka lagar som diskriminerade romer.
Romer som överlevt koncentrationslägren
blev därför tvingade att bo i särskilda läger.

Erkännandet av folkmordet 

Romer försökte få ersättning via domstol 
för att de hade blivit förföljda 
och tvingats till koncentrationsläger.
Men domstolarna sa att det som hänt romerna
var för att de varit ”asociala”,
inte för att de var romer.

Det tog 35 år innan Västtyskland sa 
att det varit ett folkmord på romer också.    
Då var många av de romer som överlevt lägren döda.
Men några romer kunde till slut
få ekonomisk ersättning från den västtyska staten.

Det har inte funnits kunskap om
vad som hände det romska folket under Förintelsen.
Därför har romer fortsatt att vara en grupp 
som är diskriminerad
och som det finns många fördomar om.

Det behövs mer forskning 
och ökad kunskap om romerna. 
Vi får inte glömma det som hänt
för att vi ska kunna stoppa fördomar och diskriminering.
De mänskliga rättigheterna 
ska vara lika för alla människor. 

 

Förklara ord