Europa

 
 

1900
 
Flera europeiska länder hade
kolonier runt om i världen
Länder i Europa styrde stora delar av Asien och Afrika.
1910
 
1914 - 1918
Första världskriget
Storbritannien, Frankrike, USA och deras allierade vann kriget. Tyskland, Österrike-Ungern och Osmanska riket förlorade.
Skyttegrav, Somme, juli 1916.
Soldater ur brittiska Cheshire-regementet i en erövrad tysk skyttegrav, Somme, juli 1916.
Foto: John Warwick Brooke/Wikimedia Commons/Imperial War Museum.
 
1917
Ryska revolutionen
Kommunisterna och deras ledare Lenin gjorde revolution i Ryssland. Några år senare bildades Sovjetunionen.
 
 
1918 - 1920
Spanska sjukan
Spanska sjukan var en pandemi som dödade mellan 50 och 100 miljoner människor. Sjukdomen kom inte från Spanien. Men landet var det första som talade om att de var drabbade av sjukdomen.
 
1919
Versaillesfreden
Överenskommelse om fred mellan de allierade och Tyskland i Versailles utanför Paris. Tyskland fick skulden för att ha startat kriget och fick betala stora skadestånd. Landet förlorade också områden i grannländerna som de tagit under kriget.
1920
 
1922
Fascisterna och deras ledare Mussolini tog makten i Italien.
Benito Mussolini Benito Mussolini, ledare för fascisterna i Italien.
Foto: Wikimedia Commons / USHMM
 
1929 - 1939
Depressionen
Börskraschen i New York påverkade många länders ekonomi. Många människor blev arbetslösa och fattigdomen ökade i Europa.
1930
 
1933
Nazisterna fick makten i Tyskland
Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet, NSDAP, och deras ledare Adolf Hitler fick makten i Tyskland.
Adolf Hitler under rikspartidagarna.Adolf Hitler under rikspartidagarna, Nürnberg, augusti 1933.
Foto: Wikimedia Commons / Bundesarchiv
 
1936 - 1939
Spanska inbördeskriget
Spanien hade en demokratiskt vald regering med politik åt vänster. Det blev krig mellan regeringen och fascisterna som hade general Franco som ledare. Fascisterna vann kriget med stöd från Nazityskland.
1940
 
1939 - 1945
Andra världskriget
Nazityskland startade kriget när de invaderade Polen. Storbritannien och Frankrike förklarade då krig mot Nazityskland. Storbritannien, Frankrike, Sovjetunionen och från år 1941 också USA var på samma sida mot Nazityskland, Italien och Japan. Kriget slutade år 1945 då Nazityskland kapitulerade, gav upp.
 
Förintelsen
Nazisternas folkmord på judar och romer under andra världskriget.
 
1945
Nürnbergrättegången
Flera nazister och medhjälpare som deltog i Förintelsen och andra brott mot mänskligheten ställdes inför rätta i den tyska staden Nürnberg.
Nürnbergrättegången
Nürnbergrättegången
Foto: Wikimedia Commons/USHMM
 
1945 - 1991
Europa delades upp i två block – ett Östblock och ett Västblock
Europa delades upp i två delar efter andra världskriget. Östblocket styrdes av kommunistiska Sovjetunionen. Västblocket var demokratiskt och allierat med USA.
 
Kalla kriget
Kalla kriget var inte ett krig med strider. Det var en maktkamp mellan framförallt USA och Sovjetunionen. De kapprustade, skaffade mer vapen, för att skrämma varandra.
 
1949
NATO bildades
Försvarsalliansen NATO bildades. NATO är en förkortning av North Atlantic Treaty Organisation. Det är ett samarbete mellan länder i Västblocket och USA.
Kalla kriget, kartaAllianser under kalla kriget. NATO i blått.
Foto: Wikimedia Commons / San Jose
1950
 
1952
Den första Europeiska unionen bildades
Den Europeiska kol- och stålgemenskapen bildades. Västtyskland, Frankrike, Italien, Belgien, Nederländerna och Luxemburg var de första medlemmarna. Senare blev samarbetet EU.
 
1955
Warszawapakten bildades
Försvarsallians mellan Sovjet och länder i Östblocket.
1960
 
1961
Berlinmuren byggdes
Den kommunistiska regimen i Östtyskland byggde en mur som delade upp Berlin i öst och väst. Muren skulle stoppa medborgare att fly från Östtyskland till Västtyskland.
Berlinmuren 1986
Berlinmuren 1986
Foto: Wikimedia Commons / Thierry Noir
 
Första människan i rymden
Sovjet skickade ut kosmonauten Jurij Gagarin i rymden. Rymdraketen hette Vostok och åkte ett varv runt jorden.
 
1968
Pragvåren
Öststaten Tjeckoslovakien ville göra landet mer demokratiskt. Sovjet bestämde då att invadera landet.
1970
1980
 
1985
Michail Gorbatjov blev ledare över Sovjetunionen
Gorbatjov införde Glasnost och Perestrojka i Sovjet. Glasnost var ett mer öppet demokratiskt samhälle och Perestrojka var förändringar i landets ekonomi.
 
1986
Kärnkraftsolycka i Tjernobyl
Brand i kärnkraftverket i Tjernobyl, Ukraina. Vindar spred radioaktiva partiklar över stora delar av Europa.
 
1989
Berlinmuren revs
Berlinmuren var en symbol för ett Europa delat i öst och väst. Under hösten 1989 hade hundratals människor flytt från öst till väst. Demonstrationer i Östtyskland krävde demokrati. Den 9 november 1989 öppnade den östtyska regeringen gränsen mellan öst och väst i Berlin.
Berlinmuren 1989
Berlinmuren 1989.
Foto: Wikimedia Commons
 
1989 - 1990
Ungern, Polen och Rumänien blev självständiga
Inom några år blev alla länder som tillhört Östblocket självständiga.
1990
 
1990
Tyskland återförenades
Östtyskland och Västtyskland blev ett enda land, Tyskland. Så hade det varit innan andra världskriget.
 
1991
Sovjetunionen upplöstes
Sovjetunionen delades upp i flera länder. En kupp avsatte president Michail Gorbatjov.
Michail GorbatjovMichail Gorbatjov.
Foto: Wikimedia Commons
 
1991 - 2001
De jugoslaviska krigen
Jugoslavien var ett av länderna i Östblocket. Men det var ett land med flera länder och folkgrupper. År 1991 ville många av länderna i Jugoslavien bli självständiga. Kroatien och Slovenien blev de första självständiga staterna. Serbien ville inte acceptera detta och ett krig startade.
 
1995
Folkmordet i Srebrenica
Alla folkgrupper i Jugoslavien drabbades av kriget. Etnisk rensning var vanligt. Det betyder att en folkgrupp mördas eller bortjagas. I Srebrenica som ligger i dagens Bosnien-Hercegovina, mördades 7 000–8 000 pojkar och män under några få dagar.