Workshopbokning

Besök oss i en utställning! Här bokar du också workshoppar till utställningarna som visas i våra lokaler i Stockholm.

Yttrandefrihetens gränser

För åk 7-9 och gymnasiet.

Demokrati bygger på fria röster, samtal och förmågan att lyssna även till det du inte gillar. Om vikten av att olika röster kommer till tals, men också om svårigheter som kan uppstå. Bild tagen av Susanne Edfelt, Åva Gymnasium, Täby.

Workshop: Alla människor! – om rättigheter och lika värde

För åk 4-6

En workshop om mänskliga rättigheter och om vad alla människors lika värde innebär.