Stämplad

Om utställningen

En liten interaktiv utställning som handlar om kategorisering och vad konsekvenserna av detta kan bli. Gränsdragningen mellan ”vi” och ”dom” uppkommer av vårt behov att sortera in varandra i grupper och lägga värderingar på dessa. Att kategorisera är nödvändigt för oss, men indelningen kan också skapa intolerans och ge upphov till exkludering. Utställningen passar för att visas i offentliga inomhusmiljöer, exempelvis resecentrum och gallerior, men även kulturhus och bibliotek. 

Målgrupp

Utställningens huvudsakliga målgrupp är 18–25-åringar, en ålder fylld av identitetssökande och ett stort intresse för den här typen av frågor. Eftersom utställningens tema är ständigt aktuellt kommer också andra åldersgrupper att nås.

Fakta om utställningen

Detta ingår:

  • Komplett utställningsmiljö
  • Transport från utställningsplatsen
  • Checklista, teknisk specifikation och monteringsanvisningar om utställningen monteras av mottagaren

Övrig information:

  • Takhöjd: 2,4 m
  • Elanslutning: 230 v krävs
  • Utställningens storlek: 4 kvm 
  • Utställningsperiod: C:a 2 veckor
  • Hyreskostnad: mottagaren bekostar transport till sin ort. Forum för levande historia bekostar transporten tillbaka.
  • Mottagaren ansvarar för upp- och nedmontering inklusive packning av utställningen. Eventuell monteringshjälp bekostas av mottagaren.
  • För information om när utställningen finns tillgänglig, kontakta info@levandehistoria.se

Produktion

Utställningen Stämplad är ett samarbete mellan Forum för levande historia och Riksutställningar

 

För frågor, intresseanmälan och bokning kontakta info@levandehistoria.se