Alla människor! – Om rättigheter och lika värde

Alla människor! är ett utställningsrum anpassat för pedagogledda workshopar om mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Utställningen bygger på diskussion, dialog och elevaktivitet och är framtagen tillsammans med lärare och elever.

Vad handlar utställningen om?

Alla människor! handlar om att de mänskliga rättigheterna berör alla oavsett var man bor i världen. Vi ska inte ta rättigheterna för givna utan vi behöver ständigt diskutera - och försvara dem. Genom ett historiskt perspektiv får vi lära oss hur de mänskliga rättigheterna kom till och vad som kan hända om vi inte står upp för dem. Eleverna får genom interaktivitet undersöka och diskutera hur rättigheterna påverkar oss och hur de ligger till grund för alla människors lika värde.

Målgrupp

Alla människor! passar elever i årskurs 4-6.

Workshop i tre delar

Workshopen är pedagogledd och två timmar lång. Eleverna börjar med att se en kort animerad film om de mänskliga rättigheterna och hur de kom till. Sedan lyssnar de på ljuddramat ”En vanlig familj” som är en berättelse om de judiska barnen Nelli och Steffi.

Ljuddramat utspelar sig i Wien 1938-39 och berättar om vad som hände dem när nazisterna tog makten i Österrike. Efteråt diskuterar eleverna och pedagogen vilka orättvisor de utsätts för och jobbar vidare med fler övningar som kopplar till dagens situation. Eleverna får bland annat fundera på om de tycker att människor i vårt samhälle ibland behandlas som om de var mindre värda. Kanske man tänker på rasism eller på att killar och tjejer behandlas olika. Attityder mot flyktingar eller människor som tigger brukar komma upp i diskussionerna.

Därefter är det dags för eleverna att bygga egna miniutställningar. Med magnetiska bokstäver och klossar i olika former skapar de utställningar på temat hur världen ska se ut för att alla människor ska känna att de har samma värde. Under utställningsbygget får eleverna också rösta fram klassens favoritcitat med hjälp av en ”citatmaskin”. På väggen hänger 16 utvalda citat som handlar om civilkurage och allas lika värde. Varje elev röstar på sin personliga favorit genom en streckkod.

Grupperna visar kort sina utställningar och berättar hur de har tänkt. Allt fotas och läggs upp på en bildblogg på Internet. Workshopen avslutas med att gruppen får veta vilket citat som vunnit. När pedagogen startar omröstningen börjar maskinen blinka och lyser sedan upp det citat som fick flest röster, samtidigt som en röst läser upp citatet. Armband med det vinnande citatet på skrivs ut och varje elev får varsitt armband.

Fakta om utställningen

Yta: 75 kvm
Takhöjd: 2,7 m
Hyreskostnad: 50 000 kr exklusive moms. Mottagaren bekostar frakt till sitt museum/institution.

Utställningsperiod: Efter överenskommelse men vi rekommenderar att utställningen visas i minst 6 månader.

Detta ingår: 

• En komplett utställningsmiljö
• Introduktion till utställningen och det pedagogiska upplägget ges av personal från Forum för levande historia
• Underlag för kommunikation, t ex bild, text och pressmaterial
• Transport från arrangören bekostas av Forum för levande historia

Produktion

Bakom workshopen står Forum för levande historia som är en myndighet. Vi arbetar för demokrati och alla människors lika värde, med lärdomar från historien, för lärare och elever. Metoderna och de olika delarna är noggrant testade av elever och lärare tillsammans med våra pedagoger. Utställningsrummet är framtaget av Forum för levande historia och Form & Funktion i samarbete med Riksutställningar och Unga radioteatern.

För frågor, intresseanmälan och bokning kontakta info@levandehistoria.se